Om Beridna Högvakten

I centrum för vår uppmärksamhet står förstås hästarna. Drygt åttio unika individer som bokstavligen bär upp vår tradition. Det är inte många som vet att det är våra medlemmar som äger och står för hästarnas utbildning och bidrar till driften. Det innebär alltså att du som medlem både är hästägare – och beskyddare av en viktig tradition.

För att den Beridna Högvakten ska kunna sprida glädje, pompa och ståt på Stockholms gator krävs idag två huvudaktörer. Den ena är vi, Föreningen för den Beridna Högvakten som står för hästarna, deras utbildning och bidrar till deras drift, den andra är Försvarsmakten.

Föreningen

Försvaret avhästades på 1960-talet och redan 1982 lämnade ÖB ett förslag om att dra in den Beridna Högvakten, vilket fick stöd från Riksdagens fredsorganisationsutredning. Något beslut togs dock inte. 1985 engagerade sig Hans Gartner, Anders Gernandt, Hodder Stjernswärd, Per Sköld med flera, senare med stöd av Stockholms stad, för att rädda den Beridna Högvakten. Föreningen för den Beridna Högvakten bildades.

1987 bildades den stiftelse som tillsammans med Föreningen för den Beridna Högvakten skulle överta ansvaret för hästarna. 

Idag finansierar föreningen inköp och utbildning av de 80 hästar som ingår i vår verksamhet samt står för hälften av de direkta kostnaderna som foder och annat som en häst behöver. Det är alltså inte längre staten som bekostar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar.  

Beridna Högvakten idag

Den beridna vaktparaden är en av Stockholms största turistattraktioner och har också blivit en symbol för hela Sverige, då som en självklar del av det svenska kulturarvet. Den beridna musikkåren, Livgardets Dragonmusikkår, medverkar dessutom vid flera andra evenemang runt om i Sverige.

Den beridna högvakten avmarscherar från Kavallerikasern

Vår historia

Beriden vakttjänst är en tradition från 1700-talet som lever vidare i modern tappning. Till pampig blåsmusik rider den Beridna Högvakten från Lidingövägen genom Stockholms centrala delar fram till Slottet, där vaktavlösning till häst i dag äger rum cirka 40 gånger årligen.

Livgardets Dragonmusikkår före avmarsch från Kavallerikasern på Lidingövägen

När du handlar i vår webbutik stöder du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Lär känna alla hästar
som ingår eller har ingått
i de beridna vaktparaderna.