Om Beridna Högvakten

I centrum för vår uppmärksamhet står förstås hästarna. Drygt åttio unika individer som bokstavligen bär upp vår tradition. Det är inte många som vet att det är våra medlemmar som ser till att vi kan ha hästar i vaktparader och korteger. Föreningen svarar för inköp och utbildning av hästarna samt och bidrar till driften.

För att den Beridna Högvakten ska kunna sprida glädje, pompa och ståt på Stockholms gator krävs idag två huvudaktörer. Den ena är vi, Föreningen för den Beridna Högvakten som står för hästarna, deras utbildning och bidrar till deras drift, den andra är Försvarsmakten.

Föreningen

Idag finansierar föreningen inköp och utbildning av de 80 hästar som ingår i Försvarsmaktens verksamhet samt står för hälften av de direkta kostnaderna som foder och annat som en häst behöver. Det är alltså inte längre staten som bekostar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar.  

Beridna Högvakten idag

Den beridna vaktparaden är en av Stockholms största turistattraktioner och har också blivit en symbol för hela Sverige, då som en självklar del av det svenska kulturarvet. Den beridna musikkåren, Livgardets Dragonmusikkår, medverkar dessutom vid flera andra evenemang runt om i Sverige.

Den beridna högvakten avmarscherar från Kavallerikasern

Anor från 1700-talet

Beriden vakttjänst är en tradition från 1700-talet som lever vidare i modern tappning. Till pampig blåsmusik rider den Beridna Högvakten från Lidingövägen genom Stockholms centrala delar fram till Slottet, där vaktavlösning till häst sker.

Livgardets Dragonmusikkår före avmarsch från Kavallerikasern på Lidingövägen

Vår hantering av GDPR

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Fina ridmöjligheter för våra hästar

När du handlar i vår webbutik stöder du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Lär känna alla hästar
som ingår eller har ingått
i de beridna vaktparaderna.