Minnesgåva

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. 

Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Så här gör du

Du kan enkelt skänka en gåva via Swish eller Kort här >> SKÄNK EN GÅVA

Alternativt via PlusGiro 90 15 50-4

Skicka sedan uppgifterna nedan till oss, via brev eller e-post. kansli@beridnahogvakten.se

Till minne av (Namn)
Från vem (Ditt namn och adress)
Vem ska vi avisera (Namn och adress till närmast anhörig)
Minnesord (En sista hälsning)

När vi fått in både ditt brev/e-post och beloppet skickar vi ett brev till närmast anhörig.

När du handlar i vår webbutik stöder du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Lär känna alla hästar
som ingår eller har ingått
i de beridna vaktparaderna.