GDPR

GDPR och Integritet

Föreningen för den Beridna Högvakten använder 2 st tekniska system för hantering av information, medlemsuppgifter med mera. Dessa är Beridna Högvaktens webbplats tillgänglig via https://www.beridnahogvakten.se och Beridna Högvaktens medlemsregister tillgängligt via https://medlem.beridnahogvakten.se

Ändamål

Beridna Högvakten värnar om din integritet. Syftet med webbplatsen är att sprida information om föreningen och dess verksamhet. Syftet med medlemsregistret är att förvalta medlemsuppgifterna och att upprätthålla ett kvalitativt medlemsregister, kunna bedriva föreningens verksamhet samt att kunna efterleva lag- och regelkrav, exempelvis bokföringslagen.

Rätt att ta del av dina uppgifter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter i den mån detta är möjligt med hänsyn till rättsliga förpliktelser. Kontaktuppgifter framgår på https://www.beridnahogvakten.se/

Återkallande av samtycke

Vill du återkalla ditt medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter måste du först, eller i samband med återkallandet, begära utträde ur föreningen. Detta gör du genom att skicka mail, brev eller ta kontakt med oss på kansliet. Kontaktuppgifter framgår på vår hemsida https://www.beridnahogvakten.se

Spårning och kakor

Beridna Högvaktens webbplats och medlemsregister använder lösningar som exempelvis Google Analytics och Google Tag Manager för att kunna se hur webbplats och medlemsregister används och för att kunna följa upp olika kampanjer som föreningen genomför samt att kunna förbättra och vidareutveckla webbplatsen och tjänsterna för medlemmar. Det betyder att Google kan komma att placera s.k. kakor på din dator eller platta/mobiltelefon för att möjliggöra sådana analyser.

Beridna Högvakten använder externa leverantörer för tjänster såsom kortbetalning (leverantör är NETS) och webbutik (leverantör är Voky). Då besökaren vidarehänvisas till tjänster och lösningar hos dessa kan leverantören komma att använda kakor och andra lösningar i enlighet med sina respektive användarvillkor och integritetspolicies.

Beridna Högvaktens medlemsregister och dess tjänster för medlemmar använder inte egna så kallade kakor (cookies), förutom ”session cookies” som behövs för att möjliggöra inloggning i registret eller kakor som behövs för att följa upp användningen av Beridna Högvaktens webbplats i syfte att förbättra medlemsservice och medlemsrekrytering.

Beridna Högvaktens medlemsregister använder ibland s.k. unika länkar i t.ex. utskick till medlemmar (länkarna kan då knytas till en specifik individ eller en specifik kampanj). Dessa används för att underlätta för medlemmar att genomföra administrativa ärenden (t.ex. genom att förifylla information vid betalning av medlemsavgift) eller för att sammankoppla en värvare med den rekryterade medlemmen så att värvaren kan erhålla den värvningsgåva värvaren kan vara berättigad till.

Personuppgifter i medlemsregistret

De personuppgifter vi förvaltar bygger på de uppgifter du själv eller närstående lämnat till oss i samband med tecknande av medlemskap eller vid uppdateringar av uppgifter eller andra mellanhavanden med föreningen. Den rättsliga grunden för förvaltningen av personuppgifter är framförallt rättsliga förpliktelser (att följa lagar och regler) samt att kunna bedriva föreningens löpande verksamhet.

Medlemsregistret har funktionalitet för medlemmar och ger dig som medlem möjlighet kan ta del av de personuppgifter vi har om dig och även ändra eller uppdatera personuppgifter. Personuppgifter hanteras i överensstämmelse med GDPR (dataskyddsförordningen). Beridna Högvaktens medlemsregister innehåller ej uppgifter om personnummer.

Exempel på personuppgifter som hanteras är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inträdesår i föreningen, typ av medlemskap, historik över medlemskap och betalningar som avser medlemskapen, deltagande i kampanjer, evenemang (t.ex. genom biljettköp) eller tävlingar i föreningens regi.

Personuppgifter anonymiseras eller raderas när du inte längre räknas som medlem eller efter att du bett att få utträda ur föreningen. Sådan anonymisering eller radering sker regelbundet. Undantag kan förekomma, t.ex. där lagring av personuppgifter följer av lagkrav såsom bokföringslagen.

Medlemmar kan ta del av och uppdatera sina personuppgifter genom att logga in i Beridna Högvaktens medlemsregister https://medlem.beridnahogvakten.se/

Medlemmar eller personer som inte är medlemmar men t.ex. har lämnat sina personuppgifter vid biljettköp, vilket sker genom Beridna Högvaktens medlemsregister, kan också ta del av samt där tillämpligt uppdatera personuppgifterna genom att kontakta Beridna Högvaktens kansli. Kontaktuppgifter framgår på https://www.beridnahogvakten.se/

Beridna Högvakten kommer inte utan ditt uttryckliga medgivande att använda dina uppgifter till något annat än förvaltning och vidareutveckling av medlemsregistret och föreningens verksamhet samt medlemsrelaterad verksamhet inom föreningen.

E-postutskick

De enda E-postmeddelanden som kommer att sändas till dig baserat på uppgifterna i medlemsregistret är information avseende betalning av ditt medlemskap, föreningsinformation eller aktiveringsinformation exempelvis om du glömt ditt lösenord.

I samband med aktivering av användarkonto – samt när du loggar in i medlemsregistret – kan du välja att anmäla dig till nyhetsbrev och liknande. Du kan närsomhelst välja att återkalla ditt medgivande till att erhålla nyhetsbrev via E-post från Beridna Högvakten.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Inga uppgifter från medlemsregistret lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Undantaget är uppgifter till rättsvårdande myndighet vid utredning av brott.

Se även våra Allmänna Villkor för nyttjande av Tjänsten (medlemsregistret).

Säkerhet och lösenord

Beridna Högvaktens medlemsregister använder höggradig kryptering av kommunikationen mellan din dator och medlemsregistret för att säkerställa säkerhet och integritet. Även Beridna Högvaktens webbplats använder krypterad kommunikation.

Du som är medlem kan aktivera ett medlemskonto/medlemslogin i medlemsregistret exempelvis för att ändra dina medlemsuppgifter eller ta del av information. Det lösenord du väljer sparas i krypterad form i Beridna Högvaktens medlemsregister. Det betyder att det inte är tekniskt möjligt att utläsa ur registret vilket lösenord du valt. Beridna Högvakten kommer aldrig att efterfråga vilket lösenord du valt. Du skall inte uppge detta ifall någon frågar. Skulle du få en uppmaning om att dela med dig av lösenordet, kontakta Beridna Högvaktens kansli. Vid glömt lösenord finns en funktion i medlemsregistret för att välja nytt lösenord.

Logginformation

Beridna Högvakten loggar trafiken till webbplats och medlemsregister i enlighet med i branschen vedertagna principer i syfte att förbättra tjänsten och säkerställa dess tillgänglighet och funktion. Exempel på uppgifter som loggas är tidpunkt, IP-nummer och typ/version av webbläsare.

När du handlar i vår webbutik stöttar du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Den beridna vaktparaden är en gammal svensk tradition som har blivit populär i modern tid.