Föreningen

 

Föreningen för den Beridna Högvakten

Den beridna vaktparaden är en viktig symbol för Sverige och spelar en betydelsefull roll som en del av det svenska kulturarvet vid statsbesök, nationaldagsfirande och kungliga bröllop. Utan föreningen och dess medlemmar skulle denna mångåriga tradition försvinna.

Här kan du läsa mer om föreningens organisation och ledning.

Föreningens styrelse

Föreningen har en styrelse som väljs av årsstämman. Styrelsen håller fyra till sex möten per år och fattar beslut i principiella frågor.

Föreningens kansli​

Föreningens arbete leds av generalsekreteraren i samverkan med styrelsen. Generalsekreteraren har ett kansli med en biträdande generalsekreterare och en marknads- och säljkoordinator. Arbetet stöttas också av en ekonomiadministratör, en hästrekryteringsansvarig samt en tidningsredaktör.

Carol Paraniak

Generalsekreterare

E-post: carol.paraniak@beridnahogvakten.se

 

Hans Eriksson

Biträdande generalsekreterare

E-post: hans.eriksson@beridnahogvakten.se

Hans

Hedvig Wilander

Marknads- och säljkoordinator

E-post: hedvig.wilander@beridnahogvakten.se

Beridna Högvakten, Stockholm, Sweden 2020

Eva Bardh 

Ekonomiadministration

Marcus Lundholm 

Hästrekryteringsansvarig. 

E-post: marcus.lundholm@beridnahogvakten.se

Catharina Hansson

Redaktör

E-post: cath@ideimperiet.com

Marielle Andersson Gueye 

Fotograf

E-post: m-elle@andersson-fotodesign.com

Postadress: Föreningen för den Beridna Högvakten, Riddargatan 13, 114 51 STOCKHOLM

Besöksadress: Armémuseum/Artillerigården

Telefon: 08-667 77 30

E-post: kansli@beridnahogvakten.se

Organisationsnummer: 802013-1671

PlusGiro: 90 15 50-4

 

 

När du handlar i vår webbutik stöder du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Den beridna vaktparaden är en gammal svensk tradition som har blivit populär i modern tid.