Föreningen

Försvaret avhästades på 1960-talet och redan 1982 lämnade ÖB ett förslag om att dra in den Beridna Högvakten, vilket fick stöd från Riksdagens fredsorganisationsutredning. Något beslut togs dock inte. 1985 engagerade sig Hans Gartner, Anders Gernandt, Hodder Stjernswärd, Per Sköld med flera, senare med stöd av Stockholms stad, för att rädda den Beridna Högvakten. Föreningen för den Beridna Högvakten bildades.

1987 bildades den stiftelse som tillsammans med Föreningen för den Beridna Högvakten skulle överta ansvaret för hästarna. 

Idag finansierar föreningen inköp och utbildning av de 80 hästar som ingår i vår verksamhet samt står för hälften av de direkta kostnaderna som foder och annat som en häst behöver. Det är alltså inte längre staten som bekostar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar

Här kan du läsa mer om föreningens organisation och ledning.

Föreningens styrelse

Föreningen har en styrelse som väljs av årsstämman. Styrelsen håller fyra till sex möten per år och fattar beslut i principiella frågor.

Föreningens kansli​

Föreningens arbete leds av generalsekreteraren i samverkan med styrelsen. Generalsekreteraren har ett kansli med en biträdande generalsekreterare och en medlems- och marknadsadministratör. Arbetet stöttas också av en ekonomiadministratör, en hästrekryteringsansvarig samt en tidningsredaktör.

Carol Paraniak

Generalsekreterare

E-post: carol.paraniak@beridnahogvakten.se

 

Hans Eriksson

Biträdande generalsekreterare

E-post: hans.eriksson@beridnahogvakten.se

Hans

Camilla Dättermark

Medlems- och marknadsadministratör

(Camilla börjar vid Kansliet 1 maj-2024)

E-post: (kommer efter 1/5)

Camilla D - 240320

Eva Bardh 

Ekonomiadministration

Marcus Lundholm 

Hästrekryteringsansvarig. 

E-post: marcus.lundholm@beridnahogvakten.se

Catharina Hansson

Redaktör

E-post: cath@ideimperiet.com

Marielle Andersson Gueye 

Fotograf

E-post: m-elle@andersson-fotodesign.com

Postadress: Föreningen för den Beridna Högvakten, Riddargatan 13, 114 51 STOCKHOLM

Besöksadress: Armémuseum/Artillerigården

Telefon: 08-667 77 30

E-post: kansli@beridnahogvakten.se

Organisationsnummer: 802013-1671

PlusGiro: 90 15 50-4

 

 

När du handlar i vår webbutik stöder du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Den beridna vaktparaden är en gammal svensk tradition som har blivit populär i modern tid.