Stämmohandlingar

 

Föreningens årsstämma

Föreningen för den Beridna Högvakten genomför årligen en föreningsstämma. Vid stämman väljs t.ex. föreningens styrelse och tas beslut om viktiga ärenden.

Nedan finner du information om de senaste stämmorna i form av kallelse, motioner, årsredovisning och protokoll.

LDK genomför ett figurativt musikprogram
Livgardets Dragonmusikkår genomför ett figurativt musikprogram i samband med Högvaktsavlösningen på Yttre Borggården vid Slottet.

När du handlar i vår webbutik stöder du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Den beridna vaktparaden är en gammal svensk tradition som har blivit populär i modern tid.