Stämma 2021

Handlingar

Föreningsstämman 2021 kommer, på grund av smittskyddsrestriktioner, att genomföras på motsvarande sätt som stämman förra året. Delaktighet i stämmobesluten sker genom att fylla i och skicka in det formulär som bifogas utskickat av BHV tidning i början av april. Stämman genomförs 25 april och kan följas via vår web-TV-sändning.

Beriden högvakt april 2019. Foto Marielle Andersson Guye

Genom att handla i vår shop så stödjer du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Den beridna vaktparaden är en gammal svensk tradition som har blivit populär i modern tid.