Tillsammans äger vi ett 80-tal hästar

Försvaret avhästades successivt från 1960-talet och 1982 föreslogs att den Beridna Högvakten skulle avskaffas. 1987 övergick ansvaret till den 1985 bildade Föreningen för den Beridna Högvakten att, via stiftelsen, svara för hästarna.

Stiftelsen för den Beridna Högvakten äger de hästar som ingår i vaktparaden och vakten. För att genomföra en beriden vaktparad behövs cirka 50 hästar. Musikkåren består av minst 18 musiker, vakten av minst 28 dragoner plus två befäl. Vid speciellt högtidliga statsceremoniella tillfällen såsom Riksdagens högtidliga öppnande, Nationaldagen och statsbesök rids kortege. Vid statsbesök eskorteras Hovstallets ekipage med Polisrytteri samt 58 hästar från Livgardets livbataljon. Totalt omfattar kortegen cirka 80 hästar.

Enligt avtal med Försvarsmakten ska Stiftelsen för den Beridna Högvakten tillhandahålla cirka 75 brukbara hästar. Ett sjuttiotal är uppstallade på Kavallerikasern medan cirka fem äldre hästar är utackorderade i främst Stockholmstrakten – reserver om någon av de ordinarie skulle skadas eller drabbas av sjukdom. Tre unga hästar är  nu under utbildning på Ridskolan Strömsholm.Så här pensioneras och/eller avvecklas våra hästar

Vid ca. 18 års ålder görs en bedömning om en högvaktshäst ska vara kvar i tjänst på heltid ytterligare ett eller annat år, pensioneras på halvtid (delta i paraderna före eller efter sommarbetet) eller pensioneras på heltid.

När Hästkommittén beslutat att hästen ska pensioneras söks en fodervärd, i första hand bland personer som har anknytning till verksamheten. Det kan vara soldater, uppfödare, sponsorer eller Blå Stjärnor.

Den som önskar ta hand om en högvaktshäst lämnar skriftligen önskemål om detta till Marcus Lundholm, marcus.lundholm@beridnahogvakten.se Innan en häst utackorderas genomförs personkontroll, stallet besiktigas och ett avtal tecknas med fodervärden. Senare kan hästen överlåtas till fodervärden enligt särskilt avtal. Pensionerade och/eller överlåtna hästar avlivas enligt trotjänaravlivning först efter förslag av veterinär.

Avtal tecknas även med Stiftelsen Svenska Hästhem, som för närvarande har hand om sex hästar.

Avveckling av högvaktshästar av andra skäl sker alltid med utgångspunkt från att hästen ska få det så bra som möjligt och att Stiftelsen får en rimlig ersättning. Beslut fattas av generalsekreteraren på förslag av sekreteraren i Hästkommittén, som är Marcus Lundholm.


Här se du en bild på pensionären Sep, 26 år, som njuter av tillvaron 
Klicka här för
datum och marschvägar

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!