Föreningens styrelse

Styrelsen består av ordförande samt minst åtta och högst tolv övriga ledamöter. Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter på tre år, varav en tredjedel av ledamöterna utses varje år. Omval får ske.

Håkan Buskhe

Ordförande i Styrelse och Stiftelse sedan 2021. Styrelseledamot sedan 2020

VD i förvaltningsbolaget FAM, tidigare VD i SAAB AB.

Ulf Gunnehed

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Chef för H.M. Konungens Hovstall med titeln Hovstallmästare.

Carin Götblad

Styrelseledamot sedan 2016, med stort hästintresse och erfarenhet av att värna hästverksamhet på strategisk nivå. Regionpolischef för Polisregion Mitt och tidigare länspolismästare i Stockholm under 9 år.

 

Karolin A. Johansson

Ledamot i styrelsen sedan 2021.

Lantbrukare och strategisk rådgivare bland annat på Stockholm Resilience Centre.

Tidigare Hovmarskalk till H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

 

Karin Krönmark

Ledamot i styrelsen sedan 2009. Karin är Senior Compliance Officer på Nordea. Karin är även aktiv i Svenska Blå Stjärnan samt ledamot av Centralstyrelsen för SBS.

Per Taube

Styrelseledarmot

Entreprenör 

Marcus Lundholm

Styrelseledamot

Hippolog

Peter Kallings

 Styrelseledamot

Veterinär

20171228peterkallingsrt-940x595

Fredrik Ståhlberg

Styrelseledamot

Brigadgeneral. Arbetar som vice-rektor på Försvarshögskolan.

Daniella Waldfogel

Styrelseledamot

Stockholms handelskammare

Danella Waldfogel

Margareta Wallenius Kleberg

Styrelseledamot sedan 1994. Äger bl a Wallenius Lines och Menhammar Stuteri.

 

Genom att handla genom vår butik så stödjer du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Den beridna vaktparaden är en gammal svensk tradition som har blivit populär i modern tid.