STARTLISTA 240503 >>STARTLISTA

Utskrift av anmälningsblankett  >>UTSKRIFT

Fakta

>> Hästar sökes i åldern 3-10 år. 

>> Hästen visas uppsuttet av egen ryttare, testryttare, löshoppad / hoppad av ryttare efter sin utbildningsnivå.  

>> Ston och valacker är välkomna i alla färgsättningar.  Hästarna skall var registrerad i SWB.

>> För dig som kommer långväga erbjuds gratis boxplats.

>> En rekryteringsgrupp kommer att göra en bedömning och kommer därefter att återkomma med ett gemensamt svar till dig som hästägare. 

 

POLISRYTTERIET

>> Valacker i åldrarna 4-10

>>Färgerna svart, brun eller fux

>>Mankhöjd över 165 cm

>>Hästen ska vara sunda och korrekta med ett stabilt temperament

>>Hästen ska ha god ridbarhet i förhållande till ålder

>>Hästen ska kunna tas på prov till myndigheten efter överenskommelse för att se att hästen passar in och trivs i stallet, samt för utförligare miljöprover

>>Polisens rytterier finns i Stockholm, Göteborg och Malmö

>>Hästarna tränas och rids dagligen. Träningen består av allt från traditionell ridning till miljöträning både i hemmiljö men även ute i samhället samt i skog och mark.

>>Hästarna får daglig utomhusvistelse i hage.

>>Hästarnas arbetsuppgifter på myndigheten är att delta i allmänna sammankomster, ordningshållning och eskortering. Polisrytteriet deltar i allt från att söka försvunna personer i olika terränger till att patrullera vid olika polisiära händelser, arbeta med olika brottsförebyggande arbeten, till att arbeta på festivaler och fotbollsmatcher. Polisrytteriet i Stockholm arbetar även med att eskortera med Beridna Högvakten och Hovstallet i olika offentliga evenemang.

>>Hästarna tas omhand av ett team av hästskötare, ryttare, tränare, veterinärer, hovslagare, tandläkare, fysioterapeut etc.

>>Under sommaren får hästarna tillbringa en längre tid på sommarbete i generösa hagar.

Se mer

>> Polisrytteriet

FÖRSVARSMAKTEN & DEN BERIDNA HÖGVAKTEN

 >> Valacker i åldern 3-10 år, primärt fuxar men även bruna hästar. 

>> Hästarna står uppstallade på Kavallerikasern i Stockholm med generösa boxar och daglig hagvistelse i rasthage. 

>> Hästarna tränas dagligen i det toppmoderna ridhuset eller rids ut på de 14 mil långa ridstigarna utanför Kavallerikasern. 

>> Hästarna tränas i att rida parad och eskort. De rids av värnpliktiga elever, anställda soldater samt hästskötare och tränas/ tävlas i övriga discipliner av beridare, soldater och befäl.

>> Under sommarsäsongen rids hästarna i beriden vaktparad och eskort vid exempelvis statsbesök, då tillsammans med hovstallet.  

>> Sommarbete sker i generösa hagar under hela juli månad. 

>>  När hästen går i pension väljs ett hem med omsorg och hästen har Föreningen för den Beridna Högvaktens tillsyn under resten av sitt liv.

Läs mer

>> Beridna Högvakten

HOVSTALLET 

>> Valacker i åldern 5-10 år med mankhöjd om ca 170 cm.  

>> Hästarna står uppstallade på Hovstallet i Stockholm med daglig utevistelse i rasthage.  

>> Hästarna rids- och körs dagligen på den Kungliga Djurgården eller i ridhus. 

>> Hästarna rids- och körtränas för ceremoniella tillfällen så som statsbesök, riksmötets öppnande och då Kungen tar emot nya ambassadörer.  

Läs mer

>> Hovstallet

>> Film om Hovstallet

RIDSKOLAN STRÖMSHOLM & FLYINGE  

>> Hästar i åldern 3 – 5 år med mankhöjd mellan 160-170 cm och god exteriör.  

>> Hästarna utbildas för skolverksamheten inom utbildningarna hippologprogrammet, beridarprogrammet, Svensk Ridlärare I-III samt gymnasieutbildningar.   

>> Hästarna utbildas och tävlas av anläggningarnas lärare, stipendiater, studenter och beridarstuderande.   

>> Hästarna skall kunna bedömas vara utbildningsbara till Msv A i dressyr eller 130 hoppning.  

>> Hästarna skall ha ett trevligt temperament – ej för känsliga, men ej heller loja. 

Läs mer

>> Flyinge

>> Strömsholm

  

   

När du handlar i vår webbutik stöder du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Lär känna alla hästar
som ingår eller har ingått
i de beridna vaktparaderna.