Utskrift av anmälningsblankett  >>UTSKRIFT

Fakta

>> Hästar sökes i åldern 2-10 år. 

>> Hästen visas uppsuttet av egen ryttare, testryttare, löshoppad / hoppad av ryttare efter sin utbildningsnivå.  

>> Ston och valacker är välkomna i alla färgsättningar.  Hästarna skall var registrerad i SWB.

>> För dig som kommer långväga erbjuds gratis boxplats.

>> En rekryteringsgrupp kommer att göra en bedömning och kommer därefter att återkomma med ett gemensamt svar till dig som hästägare. 

  

FÖRSVARSMAKTEN & DEN BERIDNA HÖGVAKTEN

  

>> Valacker i åldern 3-10 år, primärt fuxar men även bruna hästar. 

>> Hästarna står uppstallade på Kavallerikasern i Stockholm med generösa boxar och daglig hagvistelse i rasthage. 

>> Hästarna tränas dagligen i det toppmoderna ridhuset eller rids ut på de 14 mil långa ridstigarna utanför Kavallerikasern. 

>> Hästarna tränas i att rida parad och eskort. De rids av värnpliktiga elever, anställda soldater samt hästskötare och tränas/ tävlas i övriga discipliner av beridare, soldater och befäl.

>> Under sommarsäsongen rids hästarna i beriden vaktparad och eskort vid exempelvis statsbesök, då tillsammans med hovstallet.  

>> Sommarbete sker i generösa hagar under hela juli månad. 

>> När hästen går i pension väljs ett hem med omsorg och hästen stannar i Föreningen för den Beridna Högvaktens ägo och ansvar så länge den lever.  

Läs mer

>> Beridna Högvakten

HOVSTALLET 

>> Valacker i åldern 5-10 år med mankhöjd om ca 170 cm.  

>> Hästarna står uppstallade på Hovstallet i Stockholm med daglig utevistelse i rasthage.  

>> Hästarna rids- och körs dagligen på den Kungliga Djurgården eller i ridhus. 

>> Hästarna rids- och körtränas för ceremoniella tillfällen så som statsbesök, riksmötets öppnande och då Kungen tar emot nya ambassadörer.  

Läs mer

>> Hovstallet

>> Film om Hovstallet

RIDSKOLAN STRÖMSHOLM & FLYINGE  

>> Hästar i åldern 2 – 5 år med mankhöjd mellan 160-170 cm och god exteriör.  

>> Hästarna utbildas för skolverksamheten inom utbildningarna hippologprogrammet, beridarprogrammet, Svensk Ridlärare I-III samt gymnasieutbildningar.   

>> Hästarna utbildas och tävlas av anläggningarnas lärare, stipendiater, studenter och beridarstuderande.   

>> Hästarna skall kunna bedömas vara utbildningsbara till Msv A i dressyr eller 130 hoppning.  

>> Hästarna skall ha ett trevligt temperament – ej för känsliga, men ej heller loja. 

Läs mer

>> Flyinge

>> Strömsholm

  

   

När du handlar i vår webbutik stöder du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Lär känna alla hästar
som ingår eller har ingått
i de beridna vaktparaderna.