Kortegen lämnar Kungliga slottet kl. 13.45 och färden går längst Slottsbacken, Skeppsbron, Slottskajen och över till Helgeandsholmen via Norrbro.
De kungliga vagnarna, som körs av Hovstallet, eskorteras av Livskvadron ur Försvarsmaktens Livbataljon.