Kortege genom Stockholm med start från Kungl. Slottet.  kl. 14.30                                                                                       

Under lördagen färdas DD.MM. Konungen och Drottningen i hästanspändkortege genom centrala Stockholm

Kortegevägen med häst och vagn är: Slottsbacken, Skeppsbron, Strömbron, Kungsträdgårdsgatan, Hamngatan, Sveavägen, Tegnérgatan, Birger Jarlsgatan, Nybroplan och Nybrokajen. Från Hovslagargatan färdas Kungaparet därefter med bil över Skeppsholmsbron och längs Svensksundsvägen för att embarkera kungaslupen Vasaorden vid Östra brobänken. Vasaorden kommer därefter att ro förbi Kastellholmen och över Stockholms ström till nedre Logårdstrappan nedanför Kungl. Slottet.

Cirka 3 000 soldater och sjömän ur 24 förband ur Armén, Marinen och Flygvapnet paraderar utmed kortegevägen.

Eskortskvadron ur Livgardets livskvadron rider före och efter den kungliga vagnen.

Längs kortegevägen spelar musikkårer ur Försvarsmakten.

Kungaslupen Vasaorden bemannas av befäl, soldater och sjömän ur Stockholms amfibieregemente, samt tredje och fjärde sjöstridsflottiljerna.

En fanborg bestående av 80 fanor ur Försvarsmakten samt från fyra frivilliga försvarsorganisationer välkomnar Kungen och Drottningen när Deras Majestäter stiger i land nedanför Kungl. Slottet.
Hästkortege, kl. 14.30
Rodd med Vasaorden, kl. 15.05
Kortegen och rodden direktsänds i SVT
Öppet för allmänheten!

> KARTA ÖVER KORTEGEVÄG