En beriden eskort av kungafamiljen från Kungliga Slottet till Riksdagshuset. Till häst kommer ses Livgardets livbataljon, Hovstallet och polisrytteriet.