Tyvärr medger inte pandemiläget , och de restriktioner som fortfarande gäller, att det är möjligt genomföra de beridna vaktparaderna. Försvarsmakten har därför beslutat att inte genomföra några beridna vaktparader under juli eller augusti. För de eventuella paraderna i september kommer beslut att fattas under sommaren.