Föreningens årsstämma genomförs söndag 23 april, kl 13.00 på Grand Hôtel i Stockholm