Optionsprogrammet

OBS Årets anmälningar till Optionsprogrammet har nu stängt. Välkommen att anmäla intresse inför nästa år.

Nu lanserar Beridna Högvakten ett förmånligt optionsprogram där 10 SWB-uppfödare årligen kommer att erbjudas platser. Den beridna vaktparaden är en självklar del av det svenska kulturarvet och en hyllning till svensk uppfödning. Syftet med optionsprogrammet är att långsiktigt säkra tillgången av lämpliga svenskfödda hästar. 

 

>> PRESSMEDDELANDE

Anmälan digitalt >> ANMÄLAN

Skriv ut din anmälan >> ANMÄLAN

I samarbete med If skadeförsäkring har du som stoägare möjlighet till förmånliga försäkringserbjudanden via Optionsprogrammet.

  • Foster- och Fölförsäkring 40% rabatt. Du kan läsa mer om Foster & Föl här Foster- och fölförsäkring – Försäkra ditt ofödda föl | If
  • 20 % rabatt på fölförsäkring oavsett kön på fölet. Rabatten ligger kvar så länge hästen är försäkrad i If oavsett om fölet fortsättningsvis ingår i programmet eller ej.

Vid tecknande av försäkringar ring 0771-117 177 och uppge att ni ingår i Optionsprogrammet. (För kännedom: Vi kontrollerar att stona ingår i Optionsprogrammet).

Kontakt: visningsdagarna@beridnahogvakten.se   telefon: 08 – 776 77 30