Optionsprogrammet

 

Välkommen till Beridna Högvaktens förmånliga optionsprogram där 10 SWB-uppfödare årligen erbjuds platser. Den beridna vaktparaden är en självklar del av det svenska kulturarvet och en hyllning till svensk uppfödning. Syftet med optionsprogrammet är att långsiktigt säkra tillgången av lämpliga svenskfödda hästar. 

 

Anmälningar till optionsprogrammet är stängt för 2024. Välkommen att anmäla ditt intresse för 2025.

Anmälan digitalt >>ANMÄLAN

Skriv ut din anmälan >> ANMÄLAN

Läs mer om hästarnas vardag på Kavallerikasern >> HÄSTHÅLLNING OCH HÄSTVÄLFÄRD

I samarbete med If skadeförsäkring har du som stoägare möjlighet till förmånliga försäkringserbjudanden via Optionsprogrammet.

  • Foster- och Fölförsäkring 40% rabatt. Du kan läsa mer om Foster & Föl här Foster- och fölförsäkring – Försäkra ditt ofödda föl | If
  • 20 % rabatt på fölförsäkring oavsett kön på fölet. Rabatten ligger kvar så länge hästen är försäkrad i If oavsett om fölet fortsättningsvis ingår i programmet eller ej.

Vid tecknande av försäkringar ring 0771-117 177 och uppge att ert sto ingår i Optionsprogrammet. 

Kontakt: visningsdagarna@beridnahogvakten.se   telefon: 08 – 776 77 30