Historik

Försvaret avhästas

Med musikanförare till häst, pukhäst och pukslagare i täten rider den Beridna högvakten från Lidingövägen genom Stockholms centrala delar fram till Slottet, där vaktavlösning till häst i dag sker 45 gånger årligen. En tradition från 1700-talet med beriden vakttjänst i huvudstaden lever vidare – i modern tappning sedan 1906 med beriden högvakt från både K 1 (nuvarande Kavallerikasern) på Lidingövägen och gamla K 2 från stallar och kasern på Gärdet (i dag museiområde).

Föreningen bildas

Försvaret avhästades på 1960-talet och redan 1982 lämnade ÖB ett förslag om att dra in den Beridna Högvakten, vilket fick stöd från Riksdagens fredsorganisationsutredning. Något beslut togs dock inte. 1985 engagerade sig Hans Gartner, Anders Gernandt, Hodder Stjernswärd, Per Sköld med flera, senare med stöd av Stockholms stad, för att rädda den Beridna Högvakten och 1987 kom förslaget om en stiftelse som tillsammans med den 1985 bildade Föreningen för den Beridna Högvakten skulle överta ansvaret för hästarna.

Dagens verksamhet

75 utbildade hästar behövs för högvaktstjänsten och 6-8 unghästar nyrekryteras varje år för utbildning på Strömsholm och vid Kavallerikasern. Cirka 70 hästar står uppstallade på Kavallerikasern, 4 är under utbildning på Strömsholm och några är utackorderade i Stockholmsområdet. Utackorderingen sker normalt när hästen uppnått 18 års ålder och när den varit utackorderad i 4-5 år får fodervärden köpa sin ackordhäst.

Det är Försvarsmakten som med Livgardets Dragonmusikkår (LDK) och vakten från Livgardet svarar för genomförandet av de beridna vaktparaderna.

Livgardet har en beriden skvadron, Livskvadron, som tillsammans med LDK bestrider den beridna garnisonstjänsten vid beridna högvakter och beridna eskorter. Eskor sker bland annat vid statsbesök, Nationaldagen och Riksmötets öppnande. Samtlig personal är från och med hösten 2011 anställd.

Klicka här för
datum och marschvägar

Program

20 aug Beriden vaktparad Läs mer
21 aug Beriden vaktparad Läs mer
22 aug Beriden vaktparad Läs mer
23 aug Beriden vaktparad Läs mer
26 aug Stall- och Ridhusvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 

 

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!