Den berida vaktparaden

Livgardets Dragonmusikkår rider vid varje tillfälle med cirka 18 musiker. Livskvadronen bemannar vakten som rider till Kungliga Slottet med två officerare och 28 eller 32 soldater. En beriden vaktparad består alltså av cirka 48 eller 52 ekipage (häst med ryttare).

I täten rider Livgardets Dragonmusikkår

Längst fram rider musikanföraren, som leder musikkåren.

Därefter kommer pukhästen. En imponerande stor Shire-häst som bär två pukor och som styrs med fottyglar.

Bakom pukhästen rider fyra fanfartrumpetare på vita hästar. De är av rasen Alt-Kladruber.

Längre bak i musikkåren rider ”harmonimusiken”, det vill säga melodi- och ackompanjerande instrument, på 12 svenska varmblod. Alla instrumenten spelas med höger hand för att hästens tyglar ska kunna hållas i den vänstra.

Livgardets Dragonmusikkår

Därefter rider vakten

De 28 eller 32 dragonerna i vakten är på väg till Kungliga Slottet för att svara för bevakningen under 24 timmar. De rider på kandar, med enhandsfattning och alla fyra tyglar i vänster hand. I högerhanden håller de den dragna sabeln.

Vid vaktavlösningen på Ytter Borggården tas hästarna över av hästhämtarstyrkan som rider tillbaka hästarna till Kavallerikasern, medan dragonerna påbörjar sitt högvaktsdygn.

Vakttroppchefen, kapten Anna Linfeldt på Brilliant, leder vaktstyrkan på väg mot Slottet

När du handlar i vår webbutik stöder du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Lär känna alla hästar
som ingår eller har ingått
i de beridna vaktparaderna.