Föreningsstämma 2024

Här finner du underlaget för årets föreningsstämma.

Föreningsstämman 2024 är nu genomförd. Som traditionen bjuder var 4 av hästarna uppställda utanför Grand Hôtel för att hälsa stämmodeltagarna välkomna. Ross, Fanfar, Brander och Briliant löste uppgiften i år.