Livgardet informerar

Paradhjälmarna som Livgardet använder vid beriden statsceremoniell verksamhet har säkerhetsbrister meddelar Arbetsmiljöverket i en skrivelse till Försvarsmakten.
– Vi tar medarbetarnas säkerhet på stort allvar och vi kommer vidta åtgärder nu direkt, säger överste Stefan Nacksten, chef för Livgardet.