Ural går i pension

Ural, som innan han kom till Beridna Högvakten hette Belcanto, har nu gått i pension och återvänt till sin uppfödare, Pia Kyttä i Laholm.

Under många år har Ural/Belcanto varit befälshäst och ridits av kapten Claes Hermansson, ofta som täthäst i korteger.

Läs mera i artikeln från Laholms Tidning