Inställda vaktparader juli-september

Publicerad: 2021-07-24

I och med att det inte kommer att ske någon lättnad av pandemirestriktionerna per första september har beslut idag fattats om att också ställa in alla vaktparader i september.

Från 1 juli återupptas den ordinarie rutinen beträffande POSTAVLÖSNING. Det är fortfarande ingen vaktparad eller vaktavlösning, utan enbart postavlösning. Detta sker vid Kungliga Slottet klockan 12.15 (söndag 13,15), 14.00, 16.00 och därefter varannan timma.