SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas universitetslektor Marie Rhodin

Föreningen för den Beridna Högvakten gratulerar Marie till den synnerligen fina utmärkelsen.

Publicerad: 2020-10-01

Föreningen för den Beridna Högvakten gratulerar Marie till den synnerligen fina utmärkelsen. Vi är både stolta och känner oss hedrade över Föreningens samarbete med SLU i allmänhet och Marie i synnerhet. Hästvälfärdsfrågor är viktiga för oss och kan vi vara med och bidra till adekvat forskning som gagnar hela häst- och ridsverige fyller vi en viktig funktion i tillägg till vårt arbete med att hålla vårt unika kulturarv, de beridna vaktparaderna, levande. Läs mer om Marie och motiveringen nedan:

Docent Marie Rhodin disputerade 2008, blev docent 2015 och är sedan 2019 universitetslektor i Hästens biologi vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Hennes forskning och undervisning är inriktad på klinisk ortopedi samt samspelet mellan häst och ryttare ur ett biomekaniskt perspektiv. Forskningen har varit mycket framgångsrik, med stora externa anslag och hög publiceringstakt vilket bidrar med stor nytta inom svensk och internationell veterinärmedicin och hästsport.

Marie Rhodins verksamhet inom forskning och undervisning är av mycket stor betydelse för universitetet. Hon leder en snabbt växande forskargrupp och har flera framgångsrika internationella samarbeten med universitet i bl a USA, Storbritannien, Norge, Schweiz och Nederländerna.

I motiveringen heter det bland annat att hon belönas för ”en framgångsrik forskning inriktad på klinisk ortopedi samt samspelet mellan häst och ryttare”.