Smittskyddsåtgärder februari 2019

Alla våra hästar mår bra och är friska. Det vill vi naturligtvis att de ska fortsätta att vara!

Chefen för Kavalleriavdelningen har därför idag fattat följande beslut:

"Med anledning av det utbrott av EHV-1 (Virusabort) i närliggande område har vi i dag som en säkerhetsåtgärd beslutat att stänga Kavallerikasern för utomstående hästar t.o.m. 2019-03-11

Personer som besöker andra stall måste se till att inte använda samma kläder och skor. Kläder skall tvättas i 60° och skor ska rengöras mekaniskt samt desinficeras med sprit/Vircon."


Den personal som nämns ovan är de som jobbar vid Kavallerikasern. Det innebär att inga externa besök tillåts i stallarna.

Den unghästclinic som är planerad till 19 februari kommer att genomföras som planerat. De som köpt biljett har informerats om de restriktioner som råder med anledning av smittoläget.

Uppdatering 19-03-05

Chefen för Kavalleriavdelningen har idag, på inrådan från veterinär, beslutat att förlänga smittskyddsåtgärderna till 2019-04-01. Kavallerikasern är således fortfarande stängd och den planerade stallvisningen 17 mars ställs in.


Klicka här för
datum och marschvägar

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!