Stöd oss med ett bidrag

Stöd en fin svensk tradition genom ett bidrag till Föreningen för den Beridna Högvakten.

PlusGirot 90 15 50-4

Bankgiro 901-5504

Ange gärna namn och adress.

Tack för ditt stöd.

Varukorg

Inga varor har lagts i korgen

90-kontoinnehavare

Beridna Högvakten har godkänts och granskats av Svensk Insamlingskontroll och vi har därför rätt att använda oss av ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot. Ett 90-konto är en bekräftelse på att organisationer, stiftelser och föreningar sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna som skänks går till ändamålet utan oskäliga kostnader.