Integritet

Beridna Högvakten värnar om din integritet. Syftet med medlemsregistret är att förvalta medlemsuppgifterna och att upprätthålla ett kvalitativt medlemsregister. Det nya medlemsregistret innebär att du själv som medlem kan ta del av de personuppgifter vi har om dig som medlem och även ändra eller uppdatera dessa uppgifter. Dessa uppgifter hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser. Exempel på uppgifter som hanteras är namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt historik över medlemskap och betalningar.

Beridna Högvaktens medlemsregister innehåller ej uppgifter om personnummer.

Beridna Högvakten kommer inte utan ditt uttryckliga medgivande att använda dina uppgifter till något annat än förvaltning och vidareutveckling av medlemsregistret samt medlemsrelaterad verksamhet inom föreningen. De enda E-postmeddelanden som kommer att sändas till dig baserat på uppgifterna i medlemsregistret är information avseende betalning av ditt medlemskap, föreningsinformation eller aktiveringsinformation exempelvis om du glömt ditt lösenord.

Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Undantaget är uppgifter till rättsvårdande myndighet vid utredning av brott.

I samband med aktivering av användarkonto - samt när du loggar in i medlemsregistret - kan du välja att anmäla dig till nyhetsbrev och liknande. Du kan närsomhelst välja att återkalla ditt medgivande till att erhålla nyhetsbrev via E-post från Beridna Högvakten.


Säkerhet och lösenord

Beridna Högvaktens medlemsregister använder höggradig kryptering av kommunikationen mellan din dator och medlemsregistret för att säkerställa säkerhet och integritet.

Du som är medlem kan aktivera ett medlemskonto/medlemslogin i medlemsregistret exempelvis för att ändra dina medlemsuppgifter eller ta del av information. Det lösenord du väljer sparas i krypterad form i Beridna Högvaktens medlemsregister. Det betyder att det inte är tekniskt möjligt att utläsa ur registret vilket lösenord du valt. Beridna Högvakten kommer aldrig att efterfråga vilket lösenord du valt. Du skall inte uppge detta ifall någon frågar. Skulle du få en uppmaning om att dela med dig av lösenordet, kontakta Beridna Högvaktens kansli. Vid glömt lösenord finns en funktion i medlemsregistret för att välja nytt lösenord.


Cookies och logginformation

Beridna Högvaktens medlemsregister använder inte så kallade kakor (cookies), förutom "session cookies" som behövs för att möjliggöra inloggning i registret eller kakor som behövs för att följa upp användningen av Beridna Högvaktens webbplats i syfte att förbättra medlemsservice och medlemsrekrytering.

Beridna Högvakten loggar trafiken till tjänsten i enlighet med i branschen vedertagna principer i syfte att förbättra tjänsten och säkerställa dess tillgänglighet och funktion.


Allmänna Villkor för nyttjande av Tjänsten (medlemsregistret)

Beridna Högvakten införde 2013 ett nytt medlemsregister med möjlighet för medlemmar att ta del av och och ändra sina medlemsuppgifter. Medlemsregistret syftar även till att förenkla för icke-medlemmar att bli medlemmar i Beridna Högvakten. De tjänster och funktioner som finns tillgängliga via medlemsregistret benämnes nedan "Tjänsten".

Beridna Högvakten tillhandahåller möjligheten att nyttja Tjänsten men har ingen skyldighet att tillhandahålla Tjänsten till medlemmar eller andra intressenter.

Regler och villkor för nyttjandet av Tjänsten kan komma att utökas eller ändras.

Inloggningsuppgifter till Tjänsten är personliga. De får inte lämnas ut till någon annan.

Beridna Högvakten kan närsomhelst återkalla möjligheten att nyttja Tjänsten, exempelvis vid lagöverträdelser, missbruk av Tjänsten, försök till dataintrång eller vid användande av falska uppgifter.

Tjänsten hålls normalt sett tillgängligt för medlemmarna dygnet runt, året runt. Undantag är vid systemuppdateringar eller andra underhållsarbeten.

Begäran att ta del av vilka uppgifter som finns om dig i medlemsregistret kan sändas till Beridna Högvaktens kansli.

Önskar du avsluta ditt medlemskap, ta kontakt med Beridna Högvaktens kansli.

Beridna Högvakten svarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust. Medlemmar / besökare ansvarar själva för eventuell skada till följd av exempelvis fel eller brist i egen data/kommunikationsutrustning, programvara eller tjänst.

Tjänsten, dess utformning och funktion är skyddat av upphovsrätt. Det är förbjudet att utan uttryckligt medgivande från Beridna Högvaktens kansli göra avbildningar, kopiera information eller liknande av/från Tjänsten.

Länkning till Tjänsten skall ske genom att ett nytt fönster öppnas med adressen http://www.beridnahogvakten.se/

Klicka här för
datum och marschvägar

Program

1 sep Beriden vaktparad Läs mer
3 sep Beriden vaktparad Läs mer
6 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30
27 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!