Allmänna villkor

Beridna Högvakten införde 2013 ett nytt medlemsregister med möjlighet för medlemmar att ta del av och och ändra sina medlemsuppgifter. Medlemsregistret syftar även till att förenkla för icke-medlemmar att bli medlemmar i Beridna Högvakten. De tjänster och funktioner som finns tillgängliga via medlemsregistret benämnes nedan "Tjänsten".

Beridna Högvakten tillhandahåller möjligheten att nyttja Tjänsten men har ingen skyldighet att tillhandahålla Tjänsten till medlemmar eller andra intressenter.

Regler och villkor för nyttjandet av Tjänsten kan komma att utökas eller ändras.

Inloggningsuppgifter till Tjänsten är personliga. De får inte lämnas ut till någon annan.

Beridna Högvakten kan närsomhelst återkalla möjligheten att nyttja Tjänsten, exempelvis vid lagöverträdelser, missbruk av Tjänsten, försök till dataintrång eller vid användande av falska uppgifter.

Tjänsten hålls normalt sett tillgängligt för medlemmarna dygnet runt, året runt. Undantag är vid systemuppdateringar eller andra underhållsarbeten.

Begäran att ta del av vilka uppgifter som finns om dig i medlemsregistret kan sändas till Beridna Högvaktens kansli.

Önskar du avsluta ditt medlemskap, ta kontakt med Beridna Högvaktens kansli.

Beridna Högvakten svarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust. Medlemmar / besökare ansvarar själva för eventuell skada till följd av exempelvis fel eller brist i egen data/kommunikationsutrustning, programvara eller tjänst.

Tjänsten, dess utformning och funktion är skyddat av upphovsrätt. Det är förbjudet att utan uttryckligt medgivande från Beridna Högvaktens kansli göra avbildningar, kopiera information eller liknande av/från Tjänsten.

Länkning till Tjänsten skall ske genom att ett nytt fönster öppnas med adressen http://www.beridnahogvakten.se/

Se även information om GDPR och Integritet.