GDPR och Integritet

Integritet

Beridna Högvakten värnar om din integritet. Syftet med medlemsregistret är att förvalta medlemsuppgifterna och att upprätthålla ett kvalitativt medlemsregister, kunna bedriva föreningens verksamhet samt att kunna efterleva lag- och regelkrav, exempelvis bokföringslagen.

Det nya medlemsregistret innebär att du själv som medlem kan ta del av de personuppgifter vi har om dig som medlem och även ändra eller uppdatera personuppgifter. Personuppgifter hanteras i överensstämmelse med GDPR (dataskyddsförordningen).

Exempel på personuppgifter som hanteras är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inträdesår i föreningen, typ av medlemskap, historik över medlemskap och betalningar som avser medlemskapen, deltagande i kampanjer, evenemang (t.ex. genom biljettköp) eller tävlingar i föreningens regi.

Vill du återkalla ditt medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter måste du först, eller i samband med återkallandet, begära utträde ur föreningen.

Personuppgifter anonymiseras eller raderas när du inte längre räknas som medlem eller efter att du bett att få utträda ur föreningen. Sådan anonymisering eller radering sker regelbundet. Undantag kan förekomma, t.ex. där lagring av personuppgifter följer av lagkrav såsom bokföringslagen.

Medlemmar kan ta del av och uppdatera sina personuppgifter genom att logga in på Beridna Högvaktens webbplats https://www.beridnahogvakten.se/

Medlemmar eller personer som inte är medlemmar men t.ex. har lämnat sina personuppgifter vid biljettköp på Beridna Högvaktens webbplats kan också ta del av samt där tillämpligt uppdatera personuppgifterna genom att kontakta Beridna Högvaktens kansli. Kontaktuppgifter framgår på https://www.beridnahogvakten.se/kontakt

Beridna Högvaktens medlemsregister innehåller ej uppgifter om personnummer.

Beridna Högvakten kommer inte utan ditt uttryckliga medgivande att använda dina uppgifter till något annat än förvaltning och vidareutveckling av medlemsregistret och föreningens verksamhet samt medlemsrelaterad verksamhet inom föreningen. De enda E-postmeddelanden som kommer att sändas till dig baserat på uppgifterna i medlemsregistret är information avseende betalning av ditt medlemskap, föreningsinformation eller aktiveringsinformation exempelvis om du glömt ditt lösenord.

Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Undantaget är uppgifter till rättsvårdande myndighet vid utredning av brott.

I samband med aktivering av användarkonto - samt när du loggar in i medlemsregistret - kan du välja att anmäla dig till nyhetsbrev och liknande. Du kan närsomhelst välja att återkalla ditt medgivande till att erhålla nyhetsbrev via E-post från Beridna Högvakten.

Säkerhet och lösenord

eridna Högvaktens medlemsregister använder höggradig kryptering av kommunikationen mellan din dator och medlemsregistret för att säkerställa säkerhet och integritet.

Du som är medlem kan aktivera ett medlemskonto/medlemslogin i medlemsregistret exempelvis för att ändra dina medlemsuppgifter eller ta del av information. Det lösenord du väljer sparas i krypterad form i Beridna Högvaktens medlemsregister. Det betyder att det inte är tekniskt möjligt att utläsa ur registret vilket lösenord du valt. Beridna Högvakten kommer aldrig att efterfråga vilket lösenord du valt. Du skall inte uppge detta ifall någon frågar. Skulle du få en uppmaning om att dela med dig av lösenordet, kontakta Beridna Högvaktens kansli. Vid glömt lösenord finns en funktion i medlemsregistret för att välja nytt lösenord.

Cookies (kakor), spårning och logginformation

Beridna Högvaktens medlemsregister och dess tjänster för medlemmar använder inte så kallade kakor (cookies), förutom "session cookies" som behövs för att möjliggöra inloggning i registret eller kakor som behövs för att följa upp användningen av Beridna Högvaktens webbplats i syfte att förbättra medlemsservice och medlemsrekrytering.

Beridna Högvaktens medlemsregister använder ibland s.k. unika länkar i t.ex. utskick till medlemmar (länkarna kan då knytas till en specifik individ eller en specifik kampanj). Dessa används för att underlätta för medlemmar att genomföra administrativa ärenden (t.ex. genom att förifylla information vid betalning av medlemsavgift) eller för att sammankoppla en värvare med den rekryterade medlemmen så att värvaren kan erhålla den värvningsgåva värvaren kan vara berättigad till.

Beridna Högvaktens webbplats använder Google Analytics och Google Tag Manager för att kunna se hur webbplatsen används och för att kunna följa upp olika kampanjer som föreningen genomför samt att kunna förbättra och vidareutveckla webbplatsen och tjänsterna för medlemmar. Det betyder att Google kan komma att placera s.k. kakor på din dator eller platta/mobiltelefon för att möjliggöra sådana analyser.

Beridna Högvakten använder externa leverantörer för tjänster såsom kortbetalning (leverantör är NETS) och webbutik (leverantör är NEH). Då besökaren vidarehänvisas till tjänster och lösningar hos dessa kan leverantören komma att använda kakor och andra lösningar i enlighet med sina respektive användarvillkor och integritetspolicies.

Beridna Högvakten loggar trafiken till webbplats och medlemsregister i enlighet med i branschen vedertagna principer i syfte att förbättra tjänsten och säkerställa dess tillgänglighet och funktion. Exempel på uppgifter som loggas är tidpunkt, IP-nummer och typ/version av webbläsare.

Se även våra Allmänna Villkor för nyttjande av Tjänsten (medlemsregistret).