Mer om ditt medlemskap

Som medlem ser du till att hästarna i den Beridna Högvakten får vara kvar!

Föreningen för den Beridna Högvaktens främsta syfte är att bevara hästen i det svenska statsceremonielet. Föreningen, med sina drygt 22 000 medlemmar, äger hästarna och bekostar deras skötsel. Som medlem ger du inte bara ett livsviktigt stöd till det svenska kulturarvet - du blir även indirekt delägare i ett 80-tal hästar!

För att den Beridna Högvakten ska kunna sprida glädje, pompa och ståt på Stockholms gator krävs idag två huvudaktörer. Den ena är den ideella organisationen Föreningen för den Beridna Högvakten, den andra är Försvarsmakten.

Föreningen bildades 1987 i syfte att bevara hästarna i det svenska statsceremonielet. Föreningen finansierar inköp och utbildning av de 80 hästar som krävs för verksamheten samt står för huvuddelen av de direkta kostnaderna (foder med mera) för driften av stallen på Kavallerikasern.

Det är alltså inte längre staten som betalar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar. Den beridna vaktparaden är en viktig symbol för Sverige och spelar en betydelsefull roll som en del av det svenska kulturarvet vid statsbesök, nationaldagsfirande och kungliga bröllop. Utan föreningen och dess medlemmar skulle denna mångåriga tradition försvinna.

Genom att bli medlem bidrar du inte bara till att bevara den stolta traditionen med hästar i den Beridna Högvakten. Du får också en fullmatad medlemstidning två gånger och året, inbjudningar till olika evenemang och ett antal medlemsförmåner hos flera av våra samarbetspartners och sponsorer.

Hästarna i den Beridna Högvakten behöver dig - bli medlem redan idag!