Organisation

För att den Beridna Högvakten ska kunna sprida glädje, pompa och ståt på Stockholms gator krävs idag två huvudaktörer. Den ena är den ideella organisationen Föreningen för den Beridna Högvakten, den andra är Försvarsmakten.

Föreningen för den Beridna Högvakten

Föreningen bildades 1985 i syfte att bevara hästarna i det svenska statsceremonielet. Föreningen finansierar inköp och utbildning av de 80 hästar som krävs för verksamheten samt står för hälften av de direkta kostnaderna (foder med mera) för driften av stallen på Kavallerikasern. Det är alltså inte längre staten som betalar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar. Den beridna vaktparaden är en viktig symbol för Sverige och spelar en betydelsefull roll som en del av det svenska kulturarvet vid statsbesök, nationaldagsfirande och kungliga bröllop. Utan föreningen och dess medlemmar skulle denna mångåriga tradition försvinna.

Försvarsmakten genomför den beridna vaktparaden

Det är Försvarsmakten som med Dragonmusikkåren (LDK) och vakten från Livgardet som svarar för genomförandet av de beridna vaktparaderna. Livgardet har en beriden skvadron, Livskvadronen, som tillsammans med LDK bestrider den beridna garnisonstjänsten vid beridna högvakter och beridna eskorter (bland annat statsbesök, Nationaldagen och Riksmötets öppnande). Huvuddelen av personal är från och med hösten 2011 anställd, men kompletteras sedan 2019 med värnpliktiga.

Livgardets Dragonmusikkår rider vid varje tillfälle med cirka 18 musiker. Livskvadronen bemannar vakten som rider till Kungliga Slottet med två officerare och 28 eller 32 soldater. En beriden vaktparad består alltså av cirka 48 eller 52 ekipage (häst med ryttare).

Anställning / Grundläggande Militär Utbildning på Livgardet

Om du är intresserad av att arbeta med den beridna vaktparaden krävs grundläggande militär utbildning, GMU eller tidigare värnplikt. Ansökningshandlingar till GMU och mer information hittar du på www.forsvarsmakten.se/livgardet/. Du kan också skicka E-post med dina frågor till g9-lg@mil.se.

Föreningen och Stiftelsen för den Beridna Högvaktens styrelser

Föreningen för den Beridna
Högvaktens styrelse

Cecilia Schelin Seidegård (ordförande)

Ulf Gunnehed

Carin Götblad

Görel Nyman

Karin Krönmark

Jan Lindman   

Marcus Lundholm

Remy Nilson

Håkan Buskhe

Sophie Palmgren Paulsson

Fredrik Ståhlberg

Margareta Wallenius-Kleberg

Daniella Waldfogel
Stiftelsen för den Beridna
Högvaktens styrelse

Cecilia Schelin Seidegård (ordförande)
Fredrik Ståhlberg       
Mikael Söderlund

Suppleanter

Lena Linn

Mikael Wendt

Karin Mäntymäki
         

Auktoriserade revisorer
Föreningen och Stiftelsen

Per Gustafsson
Åsa Malmborg
Karolina Westberg
Valberedning Hans-Eric von der Groeben
Håkan Hedlund
Karin Mäntymäki
        
Kansli Lena Linn, generalsekreterare
Hans Eriksson, biträdande generalsekreterare
Hedvig Samaras, marknads- och säljkoordinator
Eva Bardh, ekonomi
Marcus Lundholm, hästrekrytering
        
Organisationsnummer
Föreningen
802013 - 1671
Organisationsnummer
Stiftelsen
802014 - 0722


Nyckelbefattningar på Kavallerikasern

Chef för Livbataljonen är överstelöjtnant Mikael Wendt.

Livskvadronen har cirka 130 ridande livdragoner och Skvadronchef är kapten Daniel Hellström, han tituleras Ryttmästarn. Livbataljonen har även ett fotkompani, Livkompaniet. Livbataljonen är förlagd på Kavallerikasern vid Lidingövägen.

Major Arne Wuolo är chef för Kavalleriavdelningen och har huvudansvaret för hästtjänsten på Kavallerikasern. Stallchef är kapten Claes Hermansson som biträds av beridarna Martina Torstensson och Anna Gyhlenius.

Chefsinstruktör är löjtnant Roger Johansen som biträds av ridinstruktörerna Maria (Mirre) Hodell och Sofia Höstman.

Veterinär är Lena Brask och veterinärassistent är Eva Öster. Mats Holmstedt är hovslagare på Kavallerikasern.


Kommittéer

Hästkommitté

Lena Linn(ordf), Jan Jönsson, Marcus Lundholm,

Försvarsmakten: Arne Wuolo, Claes Hermansson, Helen Falk,

Ridskolan Strömsholm: Jonas Johnson,

Hovstallet: Ulf Gunnehed,

Polisrytteriet: Camilla Öhman.

Hästvälfärdsråd

Lena Linn (ordf), Marcus Lundholm,

Sveriges Lantbruksuniversitet: Anna Lundberg, Katarina Nostell,

Försvarsmakten: Arne Wuolo,

Ridskolan Strömsholm: Linda Kjellberg,

Svenska Ridsportförbundet: Daniel Bergqvist,

Hovstallet: Ulf Gunnehed,

Polisrytteriet: Camilla Öhman.


Finanskommitté

Jan Lindman (ordf), Lena Linn.

Praktik mm vid Livgardet

PRAO och praktik

Önskar Du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar Du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för Din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

Arbete inom Försvarsmakten

Om Du vill söka anställning inom Försvarsmakten, exempelvis delta i den beridna garnisonstjänsten, ansöker Du på Försvarsmaktens hemsida för att i första hand genomföra mönstring. Vid mönstringen ansöker man till det förband man vill jobba vid. Vill Du arbeta med Beriden Garnisonstjänst så söker Du till Livgardet/Livbataljon.

Ridtillstånd

Livgardet ger ett begränsat antal civila ryttare möjlighet att motionsrida Beridna Högvaktens hästar på Kavallerikasern, Lidingövägen 28. För att få göra detta krävs ett särskilt tillstånd, som utfärdas av Chefen för Kavalleriavdelningen, major Arne Wuolo. För närvarande finns det dock inte behov av att utfärda ytterligare ridtillstånd.


Datahantering enligt GDPR

Föreningen hanterar personuppgifter enligt Datainspektionens anvisningar och har en policy för detta >>.

Klicka här för
datum och marschvägar

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!