Organisation

För att den Beridna Högvakten ska kunna sprida glädje, pompa och ståt på Stockholms gator krävs idag två huvudaktörer. Den ena är den ideella organisationen Föreningen för den Beridna Högvakten, den andra är Försvarsmakten.

Föreningen för den Beridna Högvakten

Föreningen bildades 1985 i syfte att bevara hästarna i det svenska statsceremonielet. Föreningen finansierar inköp och utbildning av de 80 hästar som krävs för verksamheten samt står för hälften av de direkta kostnaderna (foder med mera) för driften av stallen på Kavallerikasern. Det är alltså inte längre staten som betalar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar. Den beridna vaktparaden är en viktig symbol för Sverige och spelar en betydelsefull roll som en del av det svenska kulturarvet vid statsbesök, nationaldagsfirande och kungliga bröllop. Utan föreningen och dess medlemmar skulle denna mångåriga tradition försvinna.

Försvarsmakten genomför den beridna vaktparaden

Det är Försvarsmakten som med Dragonmusikkåren (LDK) och vakten från Livgardet som svarar för genomförandet av de beridna vaktparaderna. Livgardet har en beriden skvadron, Livskvadronen, som tillsammans med LDK bestrider den beridna garnisonstjänsten vid beridna högvakter och beridna eskorter (bland annat statsbesök, Nationaldagen och Riksmötets öppnande). Samtlig personal är från och med hösten 2011 anställd.

Livgardets Dragonmusikkår rider vid varje tillfälle med cirka 18 musiker. Livskvadronen bemannar vakten som rider till Kungliga Slottet med två officerare och 28 eller 32 soldater. En beriden vaktparad består alltså av cirka 48 eller 52 ekipage (häst med ryttare).

Anställning / Grundläggande Militär Utbildning på Livgardet

Om du är intresserad av att arbeta med den beridna vaktparaden krävs grundläggande militär utbildning, GMU eller tidigare värnplikt. Ansökningshandlingar till GMU och mer information hittar du på www.forsvarsmakten.se/livgardet/. Du kan också skicka E-post med dina frågor till g9-lg@mil.se.

Föreningen och Stiftelsen för den Beridna Högvaktens styrelser

Föreningen för den Beridna
Högvaktens styrelse

Cecilia Schelin Seidegård (ordförande)
 Fredrik Ståhlberg               
Jan Lindman          
Johanna Unghanse

Ulf Gunnehed
Remy Nilson
Sophie Palmgren Paulsson
Margareta Wallenius-Kleberg 

                 Carin Götblad
Lena Linn
Karin Krönmark
Sven-Christer Nilsson
Bo Slättsjö

Stiftelsen för den Beridna
Högvaktens styrelse

Cecilia Schelin Seidegård (ordförande)
Fredrik Ståhlberg       
Mikael Söderlund

Suppleanter

Lena Linn

Mikael Wendt

Karin Mäntymäki
         

Auktoriserade revisorer
Föreningen och Stiftelsen

Per Gustafsson
Åsa Malmborg
Karolina Westberg
Valberedning Hans-Eric von der Groeben
Håkan Hedlund
Karin Mäntymäki
        
Kansli Lena Linn, generalsekreterare
Hans Eriksson, biträdande kanslichef
Monica Esterling Gartner, kanslisekreterare
Eva Bardh, kassaförvaltare
        
Organisationsnummer
Föreningen
802013 - 1671
Organisationsnummer
Stiftelsen
802014 - 0722


Nyckelbefattningar på Kavallerikasern

Chef för Livbataljonen är överstelöjtnant Mikael Wendt.

Livskvadronen har cirka 130 ridande livdragoner och Skvadronschef är major Hans Brantås, han tituleras Ryttmästarn. Livbataljonen har även ett fotkompani, Livkompaniet. Livbataljonen är förlagd på Kavallerikasern vid Lidingövägen.

Major Arne Wuolo är chef för Kavalleriavdelningen och har huvudansvaret för hästtjänsten på Kavallerikasern. Stallchef är kapten Claes Hermansson som biträds av beridare Martina Torstensson.

Chefsinstruktör är löjtnant Roger Johansen som biträds av ridinstruktör Maria (Mirre) Hodell.

Veterinär är Lena Brask och veterinärassistent är Eva Öster. Mats Holmstedt är hovslagare på Kavallerikasern.


Kommittéer

Hästkommitté

Lena Linn(ordf), Jan Jönsson, Marcus Lundholm/Bo Slättsjö

Försvarsmakten: Arne Wuolo, Claes Hermansson, Helen Falk,

Ridskolan Strömsholm: Jonas Johnson,

Hovstallet: Ulf Gunnehed,

Polisrytteriet: Ann-Chatrin Zazzi.

Hästvälfärdsråd

Lena Linn (ordf), Marcus Lundholm/Bo Slättsjö,

Sveriges Lantbruksuniversitet: Anna Lundberg, Katarina Nostell,

Försvarsmakten: Arne Wuolo,

Ridskolan Strömsholm: Linda Kjellberg,

Svenska Ridsportförbundet: Daniel Bergqvist,

Hovstallet: Ulf Gunnehed,

Polisrytteriet: Ann-Chatrin Zazzi.

Marknads- och rekryteringskommitté

Lena Linn (ordf), Hans Eriksson, Maria Mansnérus Hermansson, Peter Örbrink, Owe Sandström, Martin Regnfjord, Paula Levänen.

Finanskommitté

Jan Lindman (ordf), Lena Linn.

Praktik mm vid Livgardet

PRAO och praktik

Önskar Du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar Du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för Din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

Arbete inom Försvarsmakten

Om Du vill söka anställning inom Försvarsmakten, exempelvis delta i den beridna garnisonstjänsten, ansöker Du på Försvarsmaktens hemsida för att i första hand genomföra mönstring. Vid mönstringen ansöker man till det förband man vill jobba vid. Vill Du arbeta med Beriden Garnisonstjänst så söker Du till Livgardet/Livbataljon.

Ridtillstånd

Livgardet ger ett begränsat antal civila ryttare möjlighet att motionsrida Beridna Högvaktens hästar på Kavallerikasern, Lidingövägen 28. För att få göra detta krävs ett särskilt tillstånd, som utfärdas av Chefen för Kavalleriavdelningen, major Arne Wuolo. För närvarande finns det dock inte behov av att utfärda ytterligare ridtillstånd.


Klicka här för
datum och marschvägar

Program

18 nov Stall- och Ridhusvisning Läs mer
Start klockan 12:30
25 nov Beridna Högvaktens och Livgardets Dragonmusikkårs konsert Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 

 

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!