Summering Föreningsstämman 2015

BERIDNA HÖGVAKTEN                                          2015-05-04


Stort intresse för årets stämma – fänrik Anna Linfeldt årets stipendiat

Närmare 200 medlemmar deltog i årets stämma. Den hölls för andra året i Grand Hôtel, som är en av föreningens sponsorer. Resultatet för 2014 blev 993 tkr och antalet medlemmar ökade med 430 till 22 770.

Till ny ledamot i styrelsen efter Anders Lundwall valdes Johanna Unghanse, som är vice VD i Stockholms Handelskammare. Johanna Unghanse har en bakgrund även inom sociala media, som blir allt viktigare även för föreningen.

Anders Lundwall avtackades för ett engagerat och väl utfört arbete i styrelsen under åren 2011 - 2015. Peter Rosén, som varit suppleant för Försvarsmaktens ledamot i stiftelsens styrelse avtackades också efter 16 år i den styrelsen och framstående insatser för den beridna garnisonstjänsten i sina olika befattningar inom Försvarsmakten/Livgardet.

Stämman godkände också styrelsens förslag om att suppleanterna i styrelsen avskaffas och i stället blir ordinarie ledamöter. Stadgeförändringen kräver att förslaget behandlas av ytterligare en stämma.

Tre motioner behandlades, bl.a. om information om villkor som gäller för ridning på hästarna på Kavallerikasern, önskemål om bl.a. fler stallvisningar och nya stadgar.

Årets stipendiat för gott Horsemanship utdelades till fänrik Anna Linfeldt för hennes stora engagemang för hästverksamheten och förslag på enklare villkor för transport av hästar som kan skadas under betesperioden.

Efter stämman berättade översten och chefen för Livgardet Christer Tistam om verksamheten inom Försvarsmakten/Livgardet.

Med ett intressant och uppskattat föredrag av den kände hippologen och statsagronomen emeritus Jan Philipsson om ”Hästen – älskad och allt mer betydelsefull” avslutades stämman.

Olof Karlander

 
Publicerades 2015-05-04 22:28
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

3 aug Beriden vaktparad Läs mer
5 aug Beriden vaktparad Läs mer
7 aug Beriden vaktparad Läs mer
10 aug Beriden vaktparad Läs mer
12 aug Beriden vaktparad Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!