Spanska Ridskolan - statsstuteriet Piber

Lipizzaner. Ordet för tankarna till en av världens mest berömda hästraser, och en av dess mest intressanta kulturskatter. Vårt uppdrag idag är att bevara denna unika institution och att förmedla det levande kulturarvet till allmänheten och göra det tillgängligt för alla.

Text: Elisabeth Gürtler, VD Spanska Ridskolan

Spanska ridskolan i Wien

Spanska Ridskolan är en betydelsefull del av Österrikes kulturarv. Den är inte bara världens äldsta ridakademi, det är också den enda där ridkonstens högre skola har värnats och upprätthållits i över 440 år.

Det »spanska« förledet i skolans namn kan härledas till de hästar som importerades från den iberiska halvön under 1500-talet, och som ansågs vara särskilt ädla, eldiga och samarbetsvilliga och därigenom lämpliga för den klassiska ridkonsten. Dagens lipizzanerhingstar är ättlingar till denna spanska ras, en blandning mellan araber, berberhästar och spanska hästar, och de glädjer hästälskare från hela världen med sina uppvisningar.

1720 gav kejsaren Karl VI arkitekten Joseph Emanuel Fischer von Erlach i uppdrag att bygga den storslagna Vinterridskolan i palatset Hofburg som färdigställdes 1735. Ett porträtt av monarken hänger på hedersplats i den praktfulla barocksalen där Spanska Ridskolans ryttare tränar sina lipizzanerhingstar och visar deras kunskaper för en internationell publik under de allmänna föreställningarna. Än idag utstrålar byggnaden en ojämförlig aura. I världens vackraste ridhus upplever besökaren en unik och enastående höjdpunkt i den österrikiska kulturen när hingstarna visas upp i total harmoni mellan häst och ryttare.

I början av 2001 skildes Spanska Ridskolan i Wien och statsstuteriet Piber i Steiermark från den federala förvaltningen och blev juridiskt oberoende, men ägs fortfarande helt och hållet av den Österrikiska förbundsstaten. De två enheterna sammanfördes till ett bolag, och en särskild förordning för Spanska Ridskolan gav institutionen vissa ålägganden att fullfölja till gagn för allmänheten. Dessa inkluderar framför allt att fortsätta uppfödningen av lipizzanerhästar, att föda upp och förse Spanska Ridskolan med förstklassiga hingstar, och att bedriva och bevara ridkonstens högre skola.

Idag är 72 skolhingstar uppstallade i Wien, som ger över 70 föreställningar i haute école per år. Varje år beundrar ungefär 320 000 besökare skickligheten hos den så kallade »vita baletten«. Dessutom upprätthålls Spanska Ridskolans rykte genom internationella turnéer bestående av gästföreställningar över hela världen i stort sett årligen.

Ridkonstens ursprung

Ridkonstens historia går tillbaka till omkring år 400 före Kristi födelse och den berömda grekiska befälhavaren Xenofon. Än idag är traditionen på Spanska Ridskolan att kunskapen förs över muntligen från en generation erfarna ryttare till nästa, och att varje generation sätter sin prägel på skolan. En skicklig ryttare kännetecknas av sin förmåga att skola hästar, och att som en god lärare föra kunskapen vidare. Så bibehålls utbildningskvaliteten, och ridskolan med sin levande kunskapstradition bevaras i egenskap av det unika kulturarv den är känd världen över för att vara.

Hingstarnas skolning - från bete till pas de deux

När lipizzanerhingstarna är ungefär fyra år lämnar de sin födelseort Piber i västra Steiermark och transporteras till Wien och Spanska Ridskolan där de sedan tränas enligt den klassiska ridkon- stens principer. Fältmarskalken Franz von Holbein och överberidaren Johann Meixner skrev ner huvuddragen av dessa principer i ett häfte, de så kallade Direktiven. Tyngdpunkten i en lipizzanerhästs träning skiljer sig inte på något vis från någon annan hästs, och kan sammanfattas som en strävan efter lydnad, smidighet, uppmärksamhet och lätthet. Lipizzanern är inte bara robust, stark och synnerligen lämpad för den klassiska ridkonsten – den är också intelligent och har ett utmärkt minne. Alla dessa egenskaper behöver tränaren känna till och använda sig av i sitt arbete med hästen.

Det första utbildningsåret ägnas åt remontens grundläggande skolning. Hästen rids i så stor utsträckning som möjligt i en naturlig form utan samling på raka spår. Följande år fortsätter utbildningen med fältskolan, die Campagneschule. Hästen rids samlad i samtliga gångarter och gör vändningar och volter i fullständig balans.

I den högre skolan (haute école eller die Hohe Schule) uppnår ryttaren perfektion med sin häst. Nu beror allt på varje hingsts särskilda färdigheter, talang, styrka och känslighet, samt vad han själv erbjuder. Hingsten lär sig piaff, passage, piruetter och galoppombyten i fullkomlig samling. Det tar ungefär sex år innan en hingst är redo att medverka i skolkadriljen, och när han når dit har han fullbordat sin utbildning. Bara ett fåtal särskilt talangfulla och känsliga hingstar lär sig skolorna ovan mark (levad, courbette, capriole). 

Den långa vägen från ung elev till kvalificerad beridare

Den som aspirerar på att bli beridare måste övervinna många svårigheter på sin långa väg från oerfaren elev till kvalificerad beridare, eller kanske till och med överberidare. Det tar ungefär fyra till sex år att lämna stallmästarens övervakning, klara karriärsprånget och bli beridaraspirant beroende på hur talangfull och engagerad eleven är.

Eleven ägnar de första åren åt att lära sig såväl ordentlig hästskötsel och hantering som korrekt omhändertagande av utrustningen. Sadlar, huvudlag och all övrig utrustning måste vårdas minutiöst, förvaras prydligt och användas på rätt sätt. Samtidigt som de gröna ryttarna lär sig att ta hand om hästarna, inklusive hingstarnas särskilda egenheter, får de regelbundna ridlektioner. Varje arbetsdag lär en erfaren beridare tålmodigt men bestämt eleven att sitta korrekt på en fullt utbildad skolhingst – de första åren under longering. Skolans och ridkonstens historia och långvariga traditioner står också på schemat.

Efter ungefär fyra år utvärderar överberidarna och beridarna elevens framsteg, kunskaper och färdigheter. Ett positivt omdöme resulterar i att eleven blir befordrad till beridaraspirant, vilket också innebär att han får en ung hingst i sin vård och att han kan få rida en fullt utbildad skolhingst i skolkadriljen vid uppvisningar. Nu lämnar han stallmästarens uppsikt och lyder fortsättningsvis under förste överberidaren.

Beridaraspiranten är hädanefter personligen ansvarig för sin skyddsling och förväntas, med stöd från de erfarna beridarna och överberidarna, utbilda sig själv och sin unga hingst till den nivå där de båda framgångsrikt kan medverka i skolkadriljen under föreställningarna för allmänheten. Den här utbildningsfasen tar ytterligare sex år och kräver en hög grad av disciplin, tålamod och känsla hos den unga ryttaren.

Det tar uppskattningsvis åtta till tolv år att lyckas nå positionen som fullt kvalificerad beridare, år då många ger upp och bara de bästa framhärdar. 

Lipizzaneraveln

1580 grundade den habsburgska ärkehertigen Karl II det kejserliga stuteriet i Karst i nuvarande Slovenien, nära den lilla staden Lipica. Under de följande århundradena använde habsburgarna hästar från spanska och italienska blodslinjer för att avla fram en häst som perfekt överensstämde med barockens ideal.

De bästa hingstarna valdes ut till det kejserliga hovet i Wien. De genom åratal av träning förfinade hästarna blev en omistlig del av det kejserliga hovlivet. Från 1580 till monarkins upplösning var det kejserliga stuteriet Karst i Lipica kejsarfamiljens privata stuteri. 1920 flyttades den del av den ursprungliga flocken som hade förblivit i Österrike till Piber, ungefär 45 kilometer väster om Graz. Än idag föds ättlingarna till den gamla kejserliga flocken upp enligt samma principer som barockens lipizzanerhästar. Benämningen lipizzaner har faktiskt bara använts sedan 1800-talet, innan dess kallades hästarna Spanische Karster, som en påminnelse om deras spanska blod.

Samarbetet mellan statsstuteriet Piber och Spanska Ridskolan i Wien ger upphov till ett unikt kretslopp. Bara de bästa hingstarna visar övningarna ur den högre skolan vid Spanska Ridskolan, och återvänder sedan till Piber för att användas i aveln under en säsong. 

Statsstuteriet Piber - ett hem för Spanska Ridskolans "kronjuveler"

Idag har statsstuteriet flera uppgifter. Det ska planlägga aveln, övervaka fölningar och föda upp de unga hästarna, pröva de unga stonas bruksegenskaper i körning och ridning, välja ut de bästa unghingstarna åt Spanska Ridskolan och ge stuteriets besökare kunskapsfyllda visningar – bland mycket annat. 

Våren 2006 öppnade Lipizzanerwelt Piber, som har gjort statsstuteriet ännu mer attraktivt för besökare. En mängd stationer leder besökaren genom stuteriet och ger intressant information. Stuteriets personal delar med sig av personliga berättelser om det dagliga arbetet. Och i april 2007 öppnades en äventyrsstig för unga hästsälskare.

Spanska Ridskolans och statsstuteriets i Piber huvudsakliga uppdrag är att föda upp lipizzanerhästar, bibehålla de klassiska stofamiljerna och de sex klassiska hingstlinjerna, att utbilda hingstarna utifrån den klassiska dressyrens grundprinciper och att utbilda lämpliga ryttare. 2002 fanns alla de klassiska stofamiljerna representerade i Piber, en förutsättning för att kunna bevara den klassiska barocktypen hos lipizzanern. För närvarande finns det omkring 240 lipizzanerhästar i Piber. Stoflocken består av ungefär 70 hästar. 

Kuskutbildning vid statsstuteriet i Piber

Lipizzanern har fötts upp under 400 år för att vara den perfekta hästen för den klassiska dressyrens högre skola. Men den är även en körhäst i världsklass.

Statsstuteriet Piber upprätthåller den traditionella klassiska körningen, och håller regelbundet tävlingar i körning där även lipizzanerhästar deltar. Stuteriet erbjuder även nybörjarlektioner, träningar, lektioner för bronsmärket i körning samt kurser för den som vill ta licens. 

Trainingszentrum Heldenberg

Sedan återkomsten från Oberösterreich 1955 har Spanska Ridskolans lipizzanerhingstar regelbundet tillbringat sitt välförtjänta sommaruppehåll borta från Wien. Fram till 2004 kopplade de av i stallar nära palatset Hermesvilla i jaktparken Lainzer Tiergarten utanför staden. 2005 flyttade de till sitt nya rymliga sommarviste i Heldenberg i Hollabrunn i Niederösterreich där det finns stora boxar, hagar, och omgivande sko- gar där de får lätt och omsorgsfull motion. För två år sedan tillkom en uteridbana på 20 gånger 60 meter och ett läktarförsett ridhus med samma mått. Detta förvandlade sommarvistet till ett förstklassigt träningscenter som kan användas året runt. Spanska Ridskolans aspirerande stjärnor tillbringar sina första utbildningsår i Heldenberg, för att sakta vänja sig vid sina träningsrutiner och sin nya miljö.

De fullt utbildade skolhingstarna som glädjer sin publik i Wien under säsongen får inte bara andrum i Heldenberg under de varma juli- och augustimånaderna, de får också sex till åtta veckor extra semester varje år då de kan njuta av den friska lantluften, rörelsefriheten och den lugna omgivningen i naturen. Det systemet säkerställer inte bara hingstarnas fysiska och mentala hälsa utan överensstämmer också med goda djurskyddsprinciper.

De 81 boxarna vid Trainingszentrum Heldenberg är bara fullbelagda under sommarmånaderna. Därför kommer man från och med våren 2013 att sprida kunskapen om den klassiska dressyrens högre skola till internationella ryttare på hög nivå genom att hålla olika seminarier. Det kommer att inkludera såväl teoretiska kurser som clinics för ryttare med egna hästar, seminarier för professionella ryttare och dressyrdomare, föreläsningar med internationella experter och avancerad vidareutbildning för hästskötare. 

Publicerades 2013-05-21 14:02
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

1 sep Beriden vaktparad Läs mer
3 sep Beriden vaktparad Läs mer
6 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30
27 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!