Rikard Bengtsson - ny chef för Livbataljon

I december 2012 tillträdde överstelöjtnant Rikard Bengtsson som chef för Livbataljon. Livbataljon verkar nationellt och dess främsta uppgift är att ansvara för all statsceremoniell verksamhet till fots och till häst. De har också övergripande ansvar för bevakningen av de kungliga slotten.

Text: Maria Skagemark. Foto: Ingela Bjurenmark

– Jag ryckte in 1990 för att göra min värnplikt på K1. Sedan dess har jag haft olika befattningar inom Livgardet. Det var under värnplikten som överstelöjtnant Rikard Bengtsson lärde sig rida och hans stora intresse för hästar växte fram.

– Jag har ridit och tävlat fälttävlan på enstjärnig nivå med K1s häst Eskort, som jag numera är lycklig ägare till. Eskort har hunnit bli 22 år och står idag uppstallad på Hovstallet. Vi tävlar av naturliga skäl inte längre men Eskort är i fin form och jag motionsrider honom varje dag ute i terrängen på Djurgården. En av de viktigaste utmaningarna som ny chef för Livbataljon är att få de unga anställda soldaterna att stanna kvar under de åtta år som de skriver på för när de anställs, menar överstelöjtnant Rikard Bengtsson.

– Vi måste få stopp på det avtapp av soldaterna som vi har idag. Många av våra anställda är väldigt unga och när man är ung så har man inte ännu bestämt vad man vill i livet. Det är mycket som lockar i den åldern. Några börjar plugga, en del hittar annat jobb eller vill resa och se världen. Därför är det högsta prioritet att vi ser över detta och förslagsvis tar fram ett utbildningssystem i häst och riddetaljen som gör anställningarna hos oss mer attraktiva och mer värdefulla. Positivt är att fler kvinnor söker sig till oss. Fler kvinnliga anställda gör att arbetsklimatet blir bättre på alla vis.

Publicerades 2013-12-19 08:34
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

20 aug Beriden vaktparad Läs mer
21 aug Beriden vaktparad Läs mer
22 aug Beriden vaktparad Läs mer
23 aug Beriden vaktparad Läs mer
26 aug Stall- och Ridhusvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 

 

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!