Ridhuset invigs 10 maj - en viktig milstolpe!


I vår kommer ett modernt och för verksamheten väl anpassat ridhus på Kavallerikasern att tas i anspråk. Invigningen kommer att äga rum den 10 maj klockan 13.30. Föreningen får möjlighet att bjuda in ett i skrivande stund okänt antal medlemmar till detta tillfälle. Om Du är intresserad att delta anmäler Du detta senast den 27 april till Monica Esterling Gartner, monica.esterling@beridnahogvakten.se eller 08-667 77 30. Först till kvarn gäller.

Ridhuset kommer tillsammans med de moderna stallarna att utgöra ett unikt centrum för beriden garnisonstjänst. Anläggningen kommer att uppfylla kraven på en mycket god hästhållning, trygga traditionen med beridna vaktparader och korteger för lång tid framöver och vara till glädje för många, däribland våra medlemmar.

Detta är den viktigaste milstolpen i Föreningens snart 30-åriga historia. Bakom ligger ett omfattande arbete från Försvarsmaktens och Föreningens sida.

Det stod tidigt klart för Föreningens styrelse att en förnyelse av stallar och ridhus, som i praktiken tjänat ut, var en förutsättning för att verksamheten med beridna vaktparader och korteger skulle kunna bedrivas på längre sikt.

På grund av allergenproblemet föreslog styrelsen i mitten av 1990-talet att en ny anläggning skulle byggas på Storängsbotten. Bedömningen var att hästverksamheten på Kavallerikasern på sikt skulle förbjudas på grund av att det låg bostäder endast 12 meter från stallet. På den tiden krävdes ett avstånd på åtminstone 200 meter. Syftet var att rädda traditionen med hästen i statsceremonielet.

Förslaget uppskattades inte av delar av Försvarsmaktens personal på grund av olägenheten att bedriva hästverksamheten en bit ifrån Kavallerikasern.

Styrelsen beslutade därför i samråd med Försvarsmakten år 2000 att utse en förhandlare med uppdrag att se över avtalet mellan Försvarsmakten och Stiftelsen och bedöma förutsättningarna att renovera stallarna och bygga ett nytt ridhus på Kavallerikasern. Som VD i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), som bland annat var engagerad i ett antal forskningsprojekt kring allergenfrågan, föll uppgiften på mig.

Resultatet blev att det tidigare detaljstyrande avtalet ersattes 2001 med ett målstyrande avtal. Jag anställdes som kanslichef samma år (vid sidan av uppdraget som VD i HNS) med styrelsens uppdrag att i samverkan med Försvarsmakten driva frågan om en förnyelse av Kavallerikasern för att säkerställa att verksamheten skulle kunna fortsätta. Samtidigt pågick arbetet inom regeringskansliet med att ta fram en ny djurskyddslag, som skulle kunna sätta stopp för hästverksamheten på Kavallerikasern om inte stallarna byggdes om. Det var därför bråttom.

En förutsättning för att kunna genomföra om- och nybyggnationer på Kavallerikasern var att Länsstyrelsen kunde biträda projektet. Tack vare de nya forskningsresultat om allergenproblemet som vi fi ck fram genom samarbetet med bland annat Karolinska sjukhuset kunde Länsstyrelsen acceptera att hästverksamheten var kvar på Kavallerikasern.

Sedan dess har ett flertal överläggningar ägt rum mellan Försvarsmaktens och Föreningens ledning om den genomförda omvandlingen av Kavallerikasern. Inte minst har det varit en avgörande uppgift att övertyga regeringen om nödvändigheten av att genomföra projektet för att den beridna garnisonstjänsten ska kunna bedrivas på längre sikt. Regeringens beslut togs den 8 november 2012 om »medgivande till investering av nybyggnad av ridhus«. Det beslutet visar att den beridna garnisonstjänsten fortfarande vilar på den genuina grund, som skapades i mitten av 1980-talet i samarbete mellan de politiska partierna, Stockholms stad och det svenska folket genom Föreningen för den Beridna Högvakten.

Utan en väl fungerande civil förening av folkrörelsekaraktär, som det står i våra stadgar, med en uppslutning av över 22 000 medlemmar hade detta sannolikt aldrig varit möjligt.

Vi hoppas därför att så många som möjligt tar tillfället i akt att delta i invigningen av det nya ridhuset.

För mer information hänvisas till www.beridnahogvakten.se

Publicerades 2014-04-01 13:30
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

3 aug Beriden vaktparad Läs mer
5 aug Beriden vaktparad Läs mer
7 aug Beriden vaktparad Läs mer
10 aug Beriden vaktparad Läs mer
12 aug Beriden vaktparad Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!