Pukor och trumpeter till häst

Livgardets Dragonmusikkår bevarar arvet från såväl hov- och kavallerimusiken från 1500-talet som den militära harmonimusik som utvecklades under 1700-talets senare del. Den äldsta traditionen kommer från Upplands ryttare, från Gustav Vasas tid, som upphöjdes till Livregementet till häst av Carl X Gustav och varav en del sedermera blev Livregementes Dragoner (K.2). Musikkåren förvaltar också det musikaliska arvet efter Livgardet till häst (K.1) som satts upp som lätta dragoner i Finland 1770.

Text: Anders Ahliny, Överstölöjtnant

På 1400-talet kom de stora hästburna pukorna till Europa från Asien. Under 1500-talet hade de Europeiska hoven tagit till sig bruket att använda dem tillsammans med trumpeter. Under lång tid blev dessa instrument endast tillåtna vid kungliga och högadliga hov samt vid kavalleriet. Vid hoven var trumpetare och pukslagare en priviligerad grupp som skiljde sig från övriga musiker genom att de skulle kunna utöva sin musik till häst. De skulle också kunna tjänstgöra som fälttrumpetare.

Medan det fanns trumpetare vid Upplands ryttare från början, finns inte pukor omnämnda förrän vid 1600-talets mitt. Huvuddelen av kavalleritrumpetarna lärde sig fastställda signaler och fanfarer utantill. För hovmusikerna krävdes så småningom förmåga att spela efter noter.

När indelningsverket infördes på 1680-talet fick Livregementet indelningar för en pukslagare och 24 trumpetare. Vid sidan av hovets trumpetar- och pukslagargrupp, skulle de även kunna medverka vid ceremonier. Pukor fördes i fält fram till 1815, för att sedan enbart bli paradinstrument. Livgardet till häst, som sattes upp som lätta dragoner, hade inga pukor. Under 1700-talet började musikkårer införas vid militära förband i Europa.

Mot slutet av seklet började båda förbanden utveckla musikkårer för harmonimusik. Det medförde ett intresse att höja kvalitén hos musikerna. Utbildade musiker började anställas på trumpetartjänster. Nu börjar vi finna musiker som vid sidan av tjänsten spelade i hovkapellet. När indelningsverket upphörde 1901 hade Livgardet till häst (K1) 14 musiker och Livregementets Dragoner (K2) 16. De hade rena mässingkårer. Efter 1905 fick båda tjänster för en musikdirektör och 11 musiker.

På 1910-talet återknöt förbanden till gamla kavalleritraditioner då de fick pukor, K1 sina första och K2 nya, och de började spela fanfarmarscher. Då förbanden slogs samman 1928, fick det nya Livregementet en musikkår och musikdirektör och 15 musiker.

Utvecklingen därefter redovisas inte här, men fram till dagens musikkår ändrades numerär, organisation och huvudmannaskap flera gånger. Dagens musikkår förvaltar främst arvet från K2, med en ren mässingbeställning. Ett tidigt internationellt bruk var att pukslagare och trumpetare skulle ha grå eller vita hästar. Främst skulle det utmärka dem som icke stridande. De skulle kunna utnyttjas som budbärare genom stridslinjen och fritt kunna passera neutral mark. I samband med napoleonkrigen upphörde successivt detta bruk.

Livregementets Dragoner skulle enbart ha mörka hästar. Livgardet till häst hade varierade färger och möjlighet att låta musikkåren rida på skimlar, men under 1800-talets senare hälft kom fuxar och bruna hästar att dominera.

När nu pukorna spelades i paradsammanhang, blev det på modet att välja pukhästar i avvikande färg. Särskilt i Storbrittanien blev skäckar populära. Vid det brittiska gardeskavalleriet, som fått silverpukor i början av 1800-talet, ville man ha kraftiga hästar, då pukorna var tunga (nära 40 kg), därför användes så småningom hästar av clydesdale- eller shireras. Därigenom knöt de an till en tradition från sent 1600-tal.

Hos oss är bruket av shirehästar av mycket ungt datum. Mary skänktes 1989 av Drottning Elizabeth till Stiftelsen. Däremot återknyter vi med fanfartrumpetarnas skimlar till en gammal tradition. Den första skimmeln köptes in 2005 från Kladruby i Tjeckien.

Publicerades 2013-08-09 15:42
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

3 aug Beriden vaktparad Läs mer
5 aug Beriden vaktparad Läs mer
7 aug Beriden vaktparad Läs mer
10 aug Beriden vaktparad Läs mer
12 aug Beriden vaktparad Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!