Ledaren: Utan våra medlemmar stannar statsceremonierna

Jag tröttnar aldrig på att erinra om hur unik Föreningen för den Beridna Högvakten är. Utan vår förening stannar statsceremonierna. Så är det bara.

Korteger genom huvudstaden utan hästar vore som violinister med stråkar i händerna men inga fioler. Att vår förening har så stor betydelse för statsceremonierna är lika uppfordrande som lärorikt. Uppfordrande därför att föreningens verksamhet är så meningsfull. Lärorikt därför att det illustrerar beroendeförhållandet mellan det offentliga och det enskilda.

Så jag upprepar: Det skulle inte bli mycket till statsceremonier om inte vår förening fanns. Och ingen beriden högvakt heller. För vad vore en kortege med kungligheter och presidenter utan hästar. Otänkbar. Och vad vore bilden av Sveriges huvudstad utan beriden högvakt. Jo, tråkigare, mindre festlig.

Det finns därför ett inbördes beroendeförhållande mellan vårt ideella åtagande och statens funktioner som saknar motstycke. Ni vet hur arbetsfördelningen ser ut. Vi håller med tränade och utbildade hästar. Livgardet håller med tränade och utbildade ryttare. Kungen utnyttjar hästarna och ryttarna för ceremonier. Vi utgör tillsammans en triangel med likvärdiga hörn och sidor. Ta bort vår förening och triangeln faller ihop som en fälla. Ceremonierna blir platta utan vår medverkan, utan våra hästar. Jag tror inte det finns något liknande

beroendeförhållande mellan offentliga uppgifter och ideellt arbete bland andra samhällsfunktioner.

Jag tycker vi ska vara stolta och glada för att vi kan bära detta ansvar. Jag tror att många instämmer med mig i den värderingen och att det är därför vi är så många medlemmar. Om alla visste hur betydelsefull föreningen är skulle vi nog vara ännu fler. Så berätta om Föreningen för den Beridna Högvakten. Det du tycker är viktigt att stödja tycker nog också dina vänner är viktigt.

Publicerades 2012-04-20 15:05
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

1 sep Beriden vaktparad Läs mer
3 sep Beriden vaktparad Läs mer
6 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30
27 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!