Fuxvalacker sökes!

Beridna Högvakten söker fem stycken 4-åriga fuxvalacker. Ca 164 - 168 cm i mankhöjd. God exteriör, korrekt benställning, ordinära gångarter och lugnt temperament. Hästen ska kunna försäkras i AI utan anmärkning.

Svar till Bo Slättsjö: bo.slattsjo@telia.com eller 070 - 57 14 701. Gör en beskrivning av hästen. Vänligen skicka med 3-års testet om det finns, samt prisuppgift och annan information.

Alla tips mottages tacksamt!

På fotot - Outlander som 2-åring. (Foto: Privat)

Publicerades 2014-04-06 23:02
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

20 aug Beriden vaktparad Läs mer
21 aug Beriden vaktparad Läs mer
22 aug Beriden vaktparad Läs mer
23 aug Beriden vaktparad Läs mer
26 aug Stall- och Ridhusvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 

 

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!