Flyinge - ett modernt utbildningscenter

Flyinge är ett av världens äldsta stuterier som fortfarande är i drift. Förra året firades 350- årsjubileum med anledning av att Flyinge 1661 blev kungligt stuteri vars uppgift då var att förse kavalleriet med hästar. Idag är Flyinge en ultramodern utbildnings – och forskningsanläggning som visar vägen till ett nytt och modernt företagstänk för hästnäringen.

Förändringens vindar blåser just nu över världens äldsta stuteri, Flyinge. Trots att hästaveln idag upptar en väldigt liten del av verksamheten tror många felaktigt att Flyinge i första hand är ett stuteri. I stället drivs Flyinge numera främst som ett modernt utbildnings- och forskningscenter.

– Stuteridelen har under senare år endast stått för 15 procent av vår omsättning. Trots det har vi 20 procent av den totala marknaden, så vi är fortfarande den största aktören inom avel i Sverige, säger vd Marianne Lilja Wittbom.

När Marianne Lilja Wittbom för drygt ett år tog över som vd för Flyinge AB var en av hennes stora utmaningar att få bukt med Flyinges dåliga ekonomi.

– Som entreprenör är min åsikt att hästsporten länge varit obenägen till förändringar. De strukturförändringar som skett i alla andra branscher under senare år har inte skett här. Vi måste börja arbeta med ett mer modernt företagstänk. Men förändringar möter ofta motstånd och det kommer säkerligen att ta några år innan man förstår att detta är en positiv förändring.

Efter att ha gått med förlust i några år tog styrelsen i slutet av höstterminen 2011, beslutet att avelsverksamheten måste läggas ned. Marianne Lilja Wittbom fick uppdraget att hitta en entreprenör som var villig att bedriva avel på Flyinge, men i egen regi.

– Det var många intresserade som hörde av sig både i Sverige och utomlands. Valet föll slutligen på tidigare hoppryttaren Paul Schockemöhle som idag gjort sig känd som världens största uppfödare med hela 3 500 hästar i sin ägo, de flesta i Tyskland. Paul kommer genom sitt nya bolag, Paul Schockemöhle och partners, på helårsbasis att hyra 50 boxar av oss, ta över vår EU- station för hingsthållning samt vår seminstation för inseminering och ställa fem Sverigegodkända hingstar här under betäckningssäsongen 2012.

Avsikten med Flyinges samarbete med Schockemöhle och partners är att sammanlänka två starka varumärken. Verksamheten kommer att drivas under Flyinges varumärke men i eget bolag med en sammanlänkning av de båda företagsnamnen. Flyinges förmånliga geografiska läge ger en stark konkurrensfördel som mötes- och marknadsplats för svensk hästnäring, nationellt och internationellt.

– Vi är övertygade om att vårt samarbete med Paul Schockemöhle, som har stor marknadskunskap, erfarenhet och tekniskt avancerad inseminationsteknik till sitt förfogande, kommer att generera en positiv utveckling av den svenska hästnäringen och därmed skapa synergieffekter för svensk avel. En fortsatt avelsverksamhet vid Flyinge, genom en professionell aktör som Paul, kan tillsammans med det goda utbud som redan svenska hingsthållare erbjuder, skapa intressanta alternativ för svensk varmblodsavel.

Enligt det nya konceptet med shop in shop – lösningar så kommer snart Helsingborgs Djursjukhus öppna en filial på Flyinge. På plats finns redan ASVH som hyr lokaler och en stor ridsportbutik. Samlad kunskap under samma tak ökar möjligheten till ett tätare utbyte. Även utbudet av utbildningar har blivit fler och bättre.

– Förra året tog vi över huvud- mannaskapet för hovslagarutbildnin- gen från Skara Även gymnasieskolan Real har flyttat hit och hyr in sig hos oss. Nu har vi två gymnasieutbildningar för eleverna att välja mellan.

Nytt för i år är också Beridarutbildningen. Den är elitistisk och den första och den enda i sitt slag i Sverige. Vidare kommer vi till hösten starta Hästnäringens affärsskola. Det är otroligt vikigt att de som utbildar sig inom hästnäringen också lär sig om marknadsföring, projektledning och entreprenörskap för att nå ut till sina kunder och lära sig att driva lönsamma, attraktiva företag. Målet är att Flyinge skall gå med  för att ha råd att ytterligare utveckla utbildningarna och förvalta de vackra och historiska byggnaderna på den 220 hektar stora fastigheten.

Att Flyinge är ett byggnadsminne gör uppdraget än mer ansvarsfullt.

– Detta är en stor utmaning och en fantastisk möjlighet att ändra en kultur som är i stort behov att anpassa sig till omvärlden.

Publicerades 2012-10-25 15:56
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

1 sep Beriden vaktparad Läs mer
3 sep Beriden vaktparad Läs mer
6 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30
27 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!