Den nya garnisonstjänsten

Det pågår omvälvande förändringar inom Försvarsmakten. Istället för allmän värnplikt anställs nu soldaterna. Överstelöjtnant Stefan Jägerhult, chef för Livbataljon, är en av dem som arbetar med att rekrytera soldater och utveckla den nya strukturen

Text: Maria Skagemark Foto: Ingela Bjurenborg

Att den allmänna värnplikten lades i vila den 1 juli 2010 i Sverige har väl knappast undgått någon. Försvarsmakten är sedan årsskiftet 2011 i stället i full gång med att anställa rekryter.

Arbetsuppgifterna varierar stort mellan olika arbetsområden och yrkesbefattningar. Vissa befattningar är fysiskt tunga, andra mer teoretiska. Under yrkeskarriären i Försvarsmakten ingår också ett antal insatser och övningar utomlands. Tidningen för den Beridna Högvakten har träffat överstelöjtnant, Stefan Jägerhult som är chef för Livbataljon, ett krigsförband som startades upp den 1 januari 2011.

– Syftet med det nya förbandet är att avlasta de andra förbanden så att de i lugn och ro får möjlighet att utvecklas, genomföra internationella insatser, utbilda nya rekryter och bli fulltaliga under övergångsperioden.

Överstelöjtnant Jägerhults uppdrag är att skapa bataljonen och att leda den. Livbataljonens huvuduppgift är främst att vara ansvarig för statsceremoniell verksamhet, där bland annat beriden vaktparad ingår. Livbataljonen består av en liten Bataljonstab, ett Livkompani och en Livskavadron.

– Under våren anställdes 32 gruppchefer och 115 soldater till Livkompaniet. De har tjänstgjort under Högvaktsperioden från maj till oktober. Kravet för anställning är fullgjord värnpliktsutbildning eller Grundläggande Militär Utbildning, GMU, samt att den sökande är svensk medborgare. Soldaterna måste vara fullt friska och klara ett antal fysiska tester ö̈r att bli godkända.

De värnpliktiga som låg inne när värnplikten officiellt lades i vila men trots det fullföljde utbildningen slutar i september i år och erbjuds därmed anställning.

– Jag hoppas på att kunna anställa ytterligare hundra soldater under hösten. Målet är att vi ska ha 265 gruppchefer och soldater. Soldaterna anställs för åtta år. Ur hästperspektiv är en av de positiva effekterna med det nya systemet att fler sökande har häst och ridkunskap sedan tidigare. I takt med att kunnandet ökar blir säkerheten kring hästarna större och mer professionell. I förlängningen blir hanteringen bättre och hästarna får en högre utbildningsgrad.

Trettiofem procent av dem som söker till Livskvadron är flickor. Vilket delvis beror på att flickor generellt är överrepresenterade inom hästsporten.

– Det svåra och viktiga är nu att få en bra balans mellan den ceremoniella beridna tjänsten och den gröna tjänsten, det vill säga krigsutbildningen.

Överstelöjtnant Jägerhult menar att Försvarsmakten just nu är inne i en period av stora omvälvningar och man får förbereda sig på att det tar tid innan alla har vant sig vid det nya.

– Förändringar är alltid jobbiga i början, men det innebär inte att det är av ondo utan snarare tvärtom. Det gick också väldigt snabbt från det att man tog beslutet om anställda soldater till att det verkställdes. Nu måste vi vara förberedda på att vi inte har ett uppdukat smörgåsbord att äta ifrån framför oss, utan en tid framöver kommer vägen att vara krokig innan vi nått fram till målet.

I stallarna på Kavallerikasern står cirka 70 hästar som behöver daglig omvårdnad och träning.

– Det är ett annat problem som vi inte hade funderat så mycket på men nu brottas med. Skötseln av hästarna tar både mycket personal och tid i anspråk, alla dagar i veckan. Förr utfördes stalltjänsten av de värnpliktiga, nu kostar varje arbetstimme pengar, i form av lön.

Överstelöjtnant Jägerhult är dock positiv och ser framtiden an.

– Jag tror att det blir bra i slutändan, det viktiga är bara att ha förståelse för att processen tar tid. Och nu när min arbetsplats i princip ligger på en armlängds avstånd från stallarna, tänker jag garanterat ta tillfället i akt och lära mig att rida.

Publicerades 2012-02-06 15:41
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

3 aug Beriden vaktparad Läs mer
5 aug Beriden vaktparad Läs mer
7 aug Beriden vaktparad Läs mer
10 aug Beriden vaktparad Läs mer
12 aug Beriden vaktparad Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!