Cecilia Schelin Seidegård

På årsmötet den 14 april 2013 utsåg föreningsstämman Cecilia Schelin Seidegård som ny ordförande. I uppdraget ingår att vara ordförande i Föreningen för den Beridna Högvakten samt i Stiftelsen för den Beridna Högvakten. Cecilia Schelin Seidegård efterträder därmed förutvarande ordförande Ingemar Eliasson.

Text: Maria Skagemark Foto: Ingela Bjurenborg

Föreningen för den Beridna Högvakten är glad att presentera samt hälsa Cecilia Schelin Seidegård välkommen som ny ordförande för Föreningen och Stiftelsen.

– Jag ser det som ett hedersuppdrag att leda styrelsen för den fina traditionen med beriden högvakt. Jag är glatt överraskad över hur stor verksamheten är och samtidigt mycket imponerad över hur väl föreningen är skött.

Styrelseordförande Cecilia Schelin Seidegård som efterträder Ingemar Eliasson har ett digert förflutet som biokemist i läkemedelsindustrin. Först inom Astrakoncernen, senare som vd för Huddinge Sjukhus och som sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. Cecilia Schelin Seidegård är engagerad i ett antal styrelser och vald till ordförande i flera. Den 1 januari 2010 tillträdde Cecilia Schelin Seidegård som landshövding för Gotlands län.

– Jag är uppvuxen på Gotland och känner mig hemma på ön. Under tonåren var hästar mitt största intresse. Jag hade egen häst, har tävlat i många discipliner och tillbringade all ledig tid i stallet. Att sköta ett stall och att ha ansvaret över hästar är både uppfostrande och en naturlig skola i ansvarstagande. Många hästtjejer blir senare utmärkta ledare i arbetslivet.

Cecilia Schelin Seidegård ser med glädje fram emot sitt nya uppdrag som ordförande.

– Naturligtvis bidrar min egen bakgrund med hästar till att uppgiften som ordförande för en förening som till stor del handlar om hästar ligger mig extra varmt om hjärtat. Min roll som ordförande är att leda styrelsen samt att lyssna och ha en öppen dialog med medlemmarna för att på bästa sätt ta till vara på allas önskningar om hur vi ytterligare kan förbättra verksamheten

Publicerades 2013-11-29 09:30
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

1 sep Beriden vaktparad Läs mer
3 sep Beriden vaktparad Läs mer
6 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30
27 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!