Beridna Högvaktens stipendium 2014

Varje år delar Föreningen för den Beridna Högvakten ut ett stipendium för gott
Horsemanship till anställda vid Livgardet. I år gick stipendiet till ställföreträdandechefen för Livgardets Dragonmusikkår, kapten Victor Victor. Vidare tilldelades soldat Susann Suursou stipendiet för Årets soldatprestation.

Text: Maria Skagemark Foto: Ingela Bjurenborg

Årets stipendiater till utmärkelsen gott Horsemanshiputses av en jury bestående av två representanter från kansliet för den Beridna Högvakten samt tre ledamöter ur Livgardet. Kriterierna som bedöms är framförallt hästhantering, ridkunskap och om den anställde bidragit till utvecklingen av den beridna garnisonstjänsten.

I år gick stipendiet för gott Horsemanship mycket välförtjänt till ställföreträdande chefen för Livgardets Dragonmusikkår, kapten Victor Victor. Motiveringen löd: ”Kapten Victor har genom sin undervisning lyft ridkunskapen hos musikmanskapet till en högre och säkrare nivå. Kapten Victor har under många år helhjärtat ställt upp vid en mängd olika arrangemang som varit både uppskattat och till gagn för Föreningen för den Beridna Högvakten.”

Stipendiet som består av en penningsumma delades ut vid Föreningen för den Beridna Högvaktens årsstämma på Grand Hôtel den 27 april 2014.

– Jag är otroligt glad och tacksam för utmärkelsen. Jag trivs mycket bra med mitt arbete, därför är det väldigt roligt och peppande att få en bekräftelse på att jobbet jag utför gör skillnad. I mitt arbete med att ridutbilda musikerna har jag lagt stor fokus vid hästhantering. Musikerna har fått lära sig att fodra, lasta och sköta om sina hästar. Det har gjort att de lärt sig hur hästar fungerar i olika situationer vilket visar sig i ridningen. Det är fantastiskt att jobba med musikerna, de lär sig fort och har en naturlig rytm i kroppen som underlättar koordinationen vid ridning. De har också stor trä- ningsdisciplin och tar sina ridövningar mycket seriöst och tränar ihärdigt. Det bästa av allt är att fl era av musikerna numera tycker att hästar och ridning är riktigt roligt, säger stipendiemottagaren Victor Victor.  

Soldat Susann Suursou på Livskvadron tilldelades vid årsstämman stipendiet för årets soldatprestation. Motiveringen var: ”Soldat Susann Suursou har målinriktat satsat på häst- och ridverksamheten. Susann Suursou vann mycket föredömligt Stockholms Hubertusjakt 2013 och har också arbetat som hjälpinstruktör vid ridundervisningen med gott resultat.”

– Det är jätteroligt att jag fått detta erkännande. Jag älskar hästar och har ridit i hela mitt liv. Jag trivs mycket bra med mitt arbete som soldat på Livskvadron och har för avsikt att stanna här. Jag kommer också att rida för seger på årets Hubertusjakt och hoppas att jag blir tilldelad Pax, samma häst som jag vann med förra året, säger stipendiemottagaren Susann Suursou. 

Publicerades 2015-01-16 20:41
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

1 sep Beriden vaktparad Läs mer
3 sep Beriden vaktparad Läs mer
6 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30
27 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!