Ett år i Dragonmusikkårens tjänst

För de värnpliktiga i Livgardets Dragonmusikkår väntar ett år fyllt av upplevelser. Under elva månader skall musiksoldaterna lära sig rida, spela musik till häst och medverka i 126 offentliga framträdanden.

För den som vill passa på att få en gedigen musikutbildning samtidigt som han/hon gör sin värnplikt finns det tre möjliga vägar att gå. De 150 som söker som musiksoldater kommer att fördelas mellan Trumkåren, Arméns musikkår och sist men inte minst Dragonmusikkåren. Det som skiljer den sistnämnda från de övriga två musikkårerna är att soldaterna som väljs ut till dragontrumpetarkåren också måste lära sig att rida.

– Själva hästdelen utgör ungefär 40 procent av verksamheten. Under de första tio veckorna ska de som inte kan lära sig att rida. Den 23 april ska de vara redo för att rida med på årets första Beridna vaktparad, berättar chefen för Dragonmusikkåren Olle Hermansen.

De första tio veckorna är bråda dagar för de värnpliktiga. Förutom ridningen och att lära känna nya kamrater och en helt ny miljö ska ensemblen också hinna öva in de stycken som skall spelas upp.

– I år har vi musikrepetitionerna i Sveriges Radios lokaler vid Gärdet, vilket gör att det tar en del tid i anspråk att ta sig dit. Vi övar drygt tre timmar varje förmiddag.

De som söker som musiksoldater måste behärska ett blåsinstrument eller ett slagverk. De sökande får provspela ett förberett obligatoriskt stycke men också ett oförberett stycke vilket är lite svårare. Utöver det görs en personlig intervju med alla.

– Vi har minimikrav på musikkunskaperna men eleverna måste också vara lämpliga för den här verksamheten. De som är allergiska eller av någon annan anledning inte vill rida placeras självklart vid något av de andra musikförbanden.

Under den 11 månader långa värnpliktstiden kommer soldaterna att medverka i 43 beridna vaktparader. Statsbesök och ett antal offentliga konserter gör att soldaterna sammanlagt deltar i 126 offentliga framträdande.

– Vi kommer också att ge oss ut på en norrlandsturné med våra hästar i augusti. Den 29 augusti besöker vi Sundsvall och den 31 Gävle. Finalframträdandet blir den sedvanliga konserten i Berwaldhallen som i år går av stapeln den 16 november.

Årets Dragonmusikkår består av 21 värnpliktiga, 17 är pojkar och 4 fl ickor. Utöver det är kåren förstärkt av åtta anställda musiksergeanter vars funktion är att fylla upp vakanserna i ensemblen.

– De senaste åren har det varit för få sökande till musikförbanden vilket har gjort att vi varit tvungna att anställa före detta musiksoldater. Förutom att spela i ensemblen bistår de mig även i musikundervisningen, berättar Olle Hermansen.

Både Hermansen och assistent Lundström menar att musikutbildningen hos försvaret är en bra merit för framtiden. Den är numera ett känt varumärke och man strävar efter att matcha musikutbildningarna på folkhögskolor runt om i landet.

– Vårt mål är att ge musiksoldaterna ett år rikt på upplevelser och kunskap, både teoretiska och praktiska. Vi vill att de värnpliktiga ska trivas och att tiden hos oss blir värdefull. Det ställer samtidigt höga krav på oss lärare, det är en balansgång mellan mys och effektivitet.

För vi får inte glömma att utbildningen går väldigt fort fram. Det kräver att soldaterna är både fokuserade och framför allt motiverade.

Helena Olah 19 år värnpliktige 614

614 Olah har spelat althorn tidigare men är nu tvungen att lära sig valthorn vilket är det man använder i beridna högvakten.

– Jag blev nyfiken på den här utbildningen genom kompisar som spelat i militärmusikklasser. Det är roligt att spela marschmusik och det är roligt att gå i parad. Jag ser verkligen fram emot att rida med i högvakten och att utveckla mig själv musikaliskt.

För 614 Olah finns det egentligen bara en sak som känns jobbig. Hon har i hela sitt liv varit livrädd för hästar och har aldrig ridit.

– Jag har helt enkelt bestämt mig för att utmana min rädsla. Men jag är otroligt nervös inför den första ridlektionen som vi har i eftermiddag.

Den första ridlektionen blir soldaterna ledda av befälen. Så ser också de kommande 4–5 lektionerna ut tills soldaterna blir lite varmare i kläderna. Soldaterna tillbringar på sin höjd tio minuter i sadeln den här första gången och 614 Olah ser lättad ut när det hela är över.

– Jag trodde jag skulle ramla av men det här var faktiskt inte så farligt. Det var till och med ganska roligt, skrattar Helena glatt.


Av: Maria Skagemark
Foto: Ingela Bjurenborg

Klicka här för
datum och marschvägar

Program

27 jul Beriden vaktparad Läs mer
29 jul Beriden vaktparad Läs mer
31 jul Beriden vaktparad Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!