Hästvälfärd

En prioriterad uppgift för Beridna Högvakten och Försvarsmakten är att tillsammans verka för en god hästhållning på Kavallerikasern. För att främja en god hästhållning och hästarnas välbefinnande på Kavallerikasern har Beridna Högvakten tillsammans med Försvarsmakten och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) bildat Hästvälfärdsrådet. I rådet ingår även representanter för Svenska Ridsportförbundet, Ridskolan Strömsholm, Hovstallet och Polisrytteriet. Du kan läsa mer om Hästvälfärdsrådet här (PDF) >>.

SLU kan enligt särskilt avtal nyttja Beridna Högvaktens hästar för forskningsprojekt.  Mer information om hur forskningssamarbetet drivs finns här (PDF) >>.

Resultatet av forskningsprojekten kommer efter hand att läggas ut nedan. Till att börja med redovisar vi två forskningsprojekt som genomförts under ledning av disputerade veterinären Marie Rhodin.

Rörelseasymmetrier i ridhästpopulationen - biologisk variation eller hälta?

Flera vetenskapliga studier visar att rörelseasymmetrier är vanliga hos hästar i träning som uppfattas vara ohalta av sina ägare. Därför har vi med hjälp av ett sensorbaserat rörelseanalyssystem mätt hur vanliga och hur stora asymmetrier är hos 222 svenska ridhästar i träning som uppfattas som friska. Stiftelsen Hästforskning och Formas har finansierat studierna.

Rörelseasymmetrier studerades med hjälp av sensorbaserad objektiv rörelseanalys på rakt spår och volt i trav. Av dessa 222 hästar visade 161 (73%) hästar asymmetriska huvud- och korsrörelser på rakt spår. Bakbensasymmetrier var vanligast (63%). Dressyrhästarna (65 stycken) visade mer belastningsasymmetrier på bakbenen jämfört med hopphästarna (33 stycken).

För att undersöka om asymmetrierna berodde på en akut, inflammatorisk smärta mättes ytterligare 89 hästar. Av dessa rörde sig 59 asymmetriskt. De behandlades därför med antiinflammatorisk medicin i fyra dagar och placebo i fyra dagar. Rörelsemönstret registrerades sedan med objektiv rörelseanalys före och efter varje behandlingstillfälle. På gruppnivå hade medicinen ingen signifikant effekt på hästarnas totala rörelseasymmetri. Antingen är rörelseasymmetrierna vi ser hos hästar: inte smärtutlösta, utlösta av akut smärta utan inflammatoriskt inslag eller utlösta av kronisk smärta där antiinflammatorisk behandling inte har effekt. Vi undrar också om skador ger upphov till asymmetrier eller om naturliga asymmetrier kan ge upphov till skador på längre sikt?

Våra frågor pockar därför på fortsatta studier om hur asymmetrierna ser ut över tid samt studera ryttarens inverkan och påverkan av olika typer av träning och ridbaneunderlag.

Länk till projektet på Stiftelsen Hästforsknings hemsida >>

Utvärdering av hästars rörelsemönster vid longering

Longering är ett viktigt moment i samband med hältutredning. Men det böjda spåret ändrar belastningsförhållandena på extremiteterna. Om hästen har en dubbelsidig hälta kan den röra sig symmetriskt på rakt spår men asymmetriskt på volt. Vid longering påverkas symmetrin även hos ohalta hästar s.k. ”voltasymmetri.” Tack vare Stiftelsen Hästforskning har vi kunnat studera longering närmare.

Rörelsemönstret hos 94 friska ridhästar som longerades studerades med hjälp av objektiv rörelseanalys. Vi lät även 94 veterinärer bedöma 60 filmer med halta och ohalta hästar som longerades. Till slut, tittade vi på normalvariation av asymmetrier i trav hos 53 ridhästar.

Vi fann att hos många friska hästar som longeras blir huvud- och bäckenrörelsen naturligt asymmetrisk, vilket skulle klassats som hälta på rakt spår. Den tydligaste asymmetrin som uppstår vid longering är den som liknar hälta på inre bakbenet. Kompensatoriska hältmekanismer förekommer även vid longering. Det innebär att en bakbenshälta kan ge upphov till en tydlig nickrörelse med huvudet, vilket lätt kan misstas för en frambenshälta.

När de 86 erfarna veterinärer bedömde filmerna var överensstämmelsenmellanderas hältbedömning endastacceptabel. Ökad kunskap om rörelsemönster på volt kan förhoppningsvis ge bättre och säkrare diagnostik.

Ett mycket stort antal av de ridhästar som undersöktes - som ansågs ohalta av sina ägare - uppvisade asymmetrier i samma storleksordning som hästar som utreds på klinik för hälta. Vi vet inte i vilken omfattning de är smärtutlösta. Därför krävs mer forskning: det kan vara ett djurskyddsproblem om hästar tränas när de har ont. Det är även ett stort problem om ”friska” hästar behandlas i onödan.

Länk till slutrapport hos Stiftelsen Svensk Hästforskning >>

Klicka här för
datum och marschvägar

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!