Beridna Högvaktens föreningsstämma 2020

Föreningsstämma hålls 26 april 2019 kl. 13.00 på Grand Hôtel, Stockholm.

Med hänsyn till rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer stämman att genomföras utan närvaro, förutom för personal som krävs för stämmans genomförande.

Medlem som vill medverka i de ställningstaganden som görs av stämman kan göra detta genom att fylla i och skicka in den talong som sänts ut tillsammans med vårens nummer av Beridna Högvaktens tidning, samt utnyttja möjligheten till poströstning vad avser de personval som skall göras.

I direkt anslutning till stämman håller David Björkman, chefsdirigent och konstnärlig ledare för Livgardets Dragonmusikkår, ett föredrag med rubriken "Med Dragonmusikkåren in i framtiden".

Direktsändning av föreningsstämma 2020

Föreningsstämman direktsänds på webben.

Klicka på länken nedan för att starta uppspelningen. Om det inte verkar fungera på din dator, se instruktionerna längre ned på sidan. 

Till direktsändningen >>

Stämmohandlingar

1. Kallelse, Dagordning, mm (PDF) >>

2. Årsredovisning  2019 (PDF) >>

Revisorerna yttrande. Revisorerna har för avsikt att avge en ren revisionsberättelse så snart som samtliga underskrifter av årsredovisningen är gjorda.

3. Motion (PDF) >>

4. Styrelsens yttrande över motionen (PDF) >>


Klicka här för
datum och marschvägar

Program

1 sep Beriden vaktparad Läs mer
3 sep Beriden vaktparad Läs mer
6 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30
27 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!