Stallarna

De klassiska stallbyggnaderna förnyas

Sedan 1897 har Dragonbataljonen vid Livgardet och dess olika föregångare funnits med sina hästar vid Lidingövägen och sedan 1906 ridit högvakt därifrån. Där har stallar och ridhus funnits och målet är nu för försvaret och kulturvänner är att förädla denna klassiska mark som redan August Strindberg uppmärksammade i Ett drömspel. Ungefär 70 av Stiftelsens hästar för högvaktstjänst står uppstallade på Kavallerikasernen och fortsätter att samsas med polisens 24 hästar.


Avmarschen från Kavallerikasernen, som dagens namn är, sker traditionellt genom valvet ut mot Lidingövägen, kl 11.35 på vardagar och kl 12.35 på söndagar.

Stallbygget 2005

Uppdrag

Ombyggnation av hus 004-005 till nya stallar för 97 hästar på plan 1. Plan 2 har inretts med kontor för Polisrytteriet i hus 4 samt utbildningslokaler, kontor med mera för Livgardet i hus 5. Plan 3 innehåller fläktrum samt kallförråd. Hus 006 har byggts om från häststall till förråd för Livgardet.

Kommentar från platsledningen

Ett mycket laddat produktionsgäng från Andersson Company ställde upp bodarna i januari 2005 för att ta sig an projektet. Många tuffa mål sattes upp internt för att infria de förväntningar som fanns. Tyvärr var det svårt att infria målen då förutsättningarna förändrades i samband med rivningar och ändringar i handlingarna. Men efter mycket slit och kämpande kom till slut den stora dagen då invigning av nya stallet skulle ske. Med pompa och ståt klippte Kung Carl XVI Gustaf bandet in till de 97 hästarna den 4 december 2005.

Klicka här för
datum och marschvägar

Program

20 Aug Beriden vaktparad Read more
21 Aug Beriden vaktparad Read more
22 Aug Beriden vaktparad Read more
23 Aug Beriden vaktparad Read more
26 Aug Stall- och Ridhusvisning Read more
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 

 

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!