Beridna musikkåren

Beridna musikkåren – en musikalisk upplevelse

För alla oss vaktparadsentusiaster är blåsmusiken som utförs av den beridna musikkåren en särskilt magnifik upplevelse. De ståtliga pukhästarna i täten följs av fanfartrumpetarna och de tolv musikerna. Alla har gammal stämbesättning, instrument och hästutrustning som medger spelning under ritten till Slottet. Den beridna musikkåren är unik i sitt slag.

Nyrekrytering

Rekryteringen av nya musiker till försvarets musikkårer är avgörande för militärmusikens framtid. En annan viktigt sak är samarbetet mellan de olika musikkårerna. Försvarsmusikcentrum på Livgardet i Kungsängen har där en stor uppgift att fylla liksom blåsmusiklivet i allmänhet samt de kommunala musik- och kulturskolorna ute i landet.

Dragonmusikkåren

Livgardets Dragonmusikkår bildades 1990 under namnet Arméns Dragontrumpetare. Anledningen var att sex värnpliktiga trumpetare deltog som förstärkning i den beridna musikkåren. Försöket slog väl ut. Fram till 2001 leddes den musikaliska utvecklingen till häst av Stig Rydqvist. Stig Rydqvist efterträddes av stabstrumpetare Olle Hermansen.

Ny chefsdirigent och konstnärlig ledare är David Björkman.

Kårchef är major Helen Falk. 

Samtlig personal är från hösten 2011 anställd.

Till häst använder dragonmusikkåren kavalleriets traditionella stämbesättning med mässingsinstrument och pukor. Denna utvecklades under mitten av 1800-talet då de industriella och tekniska landvinningarna gjorde det möjligt att bygga ljudstarka blåsinstrument med ventiler. På så sätt kunde man spela alla toner och därmed melodier vilket inte var fallet med äldre tiders naturtrumpeter vilka endast kunde användas inom en och samma tonart.      

Musikkårens sammansättning liknar idag den som var i bruk för 100 år sedan och marschmusiken som spelas skildrar också denna epok även om modernare musik självklart också förekommer. Bakom pukhästarna rider fanfartrumpetarna på vita hästar. Dessa fanprydda instrument har inga ventiler och spelar mestadels signalmotiv i marscherna. Det var dessa instrument som traditionellt användes av beridna förband som signalinstrument, det vill säga de framför olika signaler för att vidarebefordra kommandon i fält.

Längre bak i musikkåren rider ”harmonimusiken”, det vill säga melodi- och ackompanjerande instrument. Kornetterna spelar oftast melodin, althorn och bastrumpeter spelar kompstämmor. På högerflanken finns tre stora bastubor som ger en klanglig botten i musiken men som också har en viktig rytmisk funktion. En mindre variant av bastuban – barytonhornet (den engelska benämningen euphonium är idag vanligare) spelar ofta vackra kontramelodier som vävs samman med melodin i marschmusiken. Alla instrument spelas med höger hand för att hästens tyglar ska kunna hållas i den vänstra. Pukhästarna styrs med så kallade fottyglar som är kopplade till stigbyglarna. Ryttaren får därmed båda händerna fria för pukstockarna.

Bli militärmusiker

vid Livgardets Dragonmusikkår, Arméns Musikkår eller vid Marinens Musikkår

Mer information om Försvarsmusiken finns på Försvarsmaktens rekryteringsportal

Klicka här för
datum och marschvägar

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!