Inställda vaktparader juli-augusti

Publicerad: 2021-05-27

Tidigare har beslut fattats om att ställa in alla vaktparader fram till juni.

Detta har nu förlängts till att även omfatta juli och augusti.

Beslut avseende kvarvarande parader i september kommer att fattas under sommaren.