PUL (Personuppgiftslagen) och Integritet

Integritet

Beridna Högvakten värnar om din integritet. Syftet med medlemsregistret är att förvalta medlemsuppgifterna och att upprätthålla ett kvalitativt medlemsregister. Det nya medlemsregistret innebär att du själv som medlem kan ta del av de personuppgifter vi har om dig som medlem och även ändra eller uppdatera dessa uppgifter. Dessa uppgifter hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser. Exempel på uppgifter som hanteras är namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt historik över medlemskap och betalningar.

Beridna Högvaktens medlemsregister innehåller ej uppgifter om personnummer.

Beridna Högvakten kommer inte utan ditt uttryckliga medgivande att använda dina uppgifter till något annat än förvaltning och vidareutveckling av medlemsregistret samt medlemsrelaterad verksamhet inom föreningen. De enda E-postmeddelanden som kommer att sändas till dig baserat på uppgifterna i medlemsregistret är information avseende betalning av ditt medlemskap, föreningsinformation eller aktiveringsinformation exempelvis om du glömt ditt lösenord.

Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Undantaget är uppgifter till rättsvårdande myndighet vid utredning av brott.

I samband med aktivering av användarkonto - samt när du loggar in i medlemsregistret - kan du välja att anmäla dig till nyhetsbrev och liknande. Du kan närsomhelst välja att återkalla ditt medgivande till att erhålla nyhetsbrev via E-post från Beridna Högvakten.

Säkerhet och lösenord

Beridna Högvaktens medlemsregister använder höggradig kryptering av kommunikationen mellan din dator och medlemsregistret för att säkerställa säkerhet och integritet.

Du som är medlem kan aktivera ett medlemskonto/medlemslogin i medlemsregistret exempelvis för att ändra dina medlemsuppgifter eller ta del av information. Det lösenord du väljer sparas i krypterad form i Beridna Högvaktens medlemsregister. Det betyder att det inte är tekniskt möjligt att utläsa ur registret vilket lösenord du valt. Beridna Högvakten kommer aldrig att efterfråga vilket lösenord du valt. Du skall inte uppge detta ifall någon frågar. Skulle du få en uppmaning om att dela med dig av lösenordet, kontakta Beridna Högvaktens kansli. Vid glömt lösenord finns en funktion i medlemsregistret för att välja nytt lösenord.

Cookies och logginformation

Beridna Högvaktens medlemsregister använder inte så kallade kakor (cookies), förutom "session cookies" som behövs för att möjliggöra inloggning i registret eller kakor som behövs för att följa upp användningen av Beridna Högvaktens webbplats i syfte att förbättra medlemsservice och medlemsrekrytering.

Beridna Högvakten loggar trafiken till tjänsten i enlighet med i branschen vedertagna principer i syfte att förbättra tjänsten och säkerställa dess tillgänglighet och funktion.

Se även våra Allmänna Villkor för nyttjande av Tjänsten (medlemsregistret).