Nästa steg - ett nytt ridhus

I november 2005 invigdes de nya och ändamålsenliga stallarna på Kavallerikasern av HMK Carl XVI Gustaf, bland annat i närvaro av många medlemmar i vår förening. Det gamla stallet svarade inte upp mot kraven i djurskyddsmyndighetens föreskrifter, som trädde i kraft 2007, och var dessutom hårt nerslitet och låg för nära bostadsbebyggelsen med hänsyn till allergirisken.

Stallarna tillhör idag de bästa i världen. Miljön för hästarna kan knappast vara mycket bättre med rymliga boxar, väl tilltagna spolspiltor och en väl fungerande ventilation. Arbetsmiljön har förbättrats genom bland annat halvautomatisk utgödsling och ordentligt tilltagna utrymmen för hantering av foder och utrustning. Våra medlemmar och andra intresserade ges regelbundet tillfälle att besöka stallarna, och intresset är stort. Mellan 100 och 200 besökare vid varje tillfälle. I vår har du möjlighet att göra ett besök den 25 mars och 22 april med samling vid vakten klockan 13.00.

Nu tas nästa steg – ett nytt ridhus. Projekteringen är i full gång. Det första spadtaget tas förhoppningsvis i höst. När det står klart ett år senare blir det ett väl tilltaget ridhus som ska kunna användas för så väl utbildning, uppvisning som tävling.

Kavallerikasern blir ett modernt och traditionsenligt centrum för våra hästar med goda möjligheter till upplevelser i stallar och ridhus, bland annat för våra medlemmar.

Därmed har också den vision som initiativtagarna till föreningen bar på när föreningen bildades 1985 och stiftelsen kom till 1987, det vill säga för 25 år sedan, förverkligats. Den traditionen bärs idag upp av 22 000 medlemmar runt om i Sverige. Tillsammans med Försvarsmakten och statschefens stab inklusive Hovstallet bidrar vi genom att köpa och utbilda hästar av god

kvalitet och genom att svara för en stor del av driftkostnaderna till att traditionen med hästar i vaktparaderna och kortegerna kan fortsatt hållas på en hög nivå.

Många medlemmar är den bästa garantin för ”att bevara en tradition som många anser är väl värd att  bevara”. Du kan ”dra ditt strå till stacken” genom att hjälpa till att rekrytera en ny medlem under året. Om alla gör detta klarar vi med god marginal målet att bli 1 900 nya medlemmar i år. Det är ett tufft mål, som kräver att vi hjälps åt.

Publicerades 2012-05-02 14:27
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

11 mar Stall- och Ridhusvisning Läs mer
Start klockan 12:30
8 apr Stall- och Ridhusvisning Läs mer
Start klockan 12:30
26 maj Stall- och Ridhusvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 

 

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 24 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!