Kallelse till föreningsstämma 2015

Medlemmarna i Föreningen för den Beridna Högvakten kallas härmed till Föreningsstämma söndagen den 26 april 2015 klockan 13.00 på Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm. Kaffe serveras från klockan 12.00.

För utövande av rösträtt på stämman har medlem enligt stadgarna att visa att medlemsavgift för året har erlagts.

Klicka på

- Kallelse till föreningsstämma

Förslag till stadgeändring

Inkomna motioner:

Motion 1

Motion 2

Motion 3

Styrelsens yttrande angående motioner:

- Styrelsens yttrande 150407

Publicerades 2015-04-05 20:11
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

30 apr Beriden vaktparad Läs mer
2 maj Beriden vaktparad Läs mer
3 maj Beriden vaktparad Läs mer
6 maj Beriden vaktparad Läs mer
7 maj Beriden vaktparad Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här

för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 

 

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 24 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!