Hovstallet som konstföretag - ett nytt perspektiv

I en nyligen publicerad doktorsavhandling i företagsekonomi använder ekonomie doktor Gösta Kylsberg konstnärliga aspekter och estetisk teori för att förklara vad som gör Hovstallet och dess ekipage speciella och effektfulla. Hovstallet och Beridna Högvakten är med sina hästekipage unika marknadsföringsverktyg vid svenska statsceremonier.

Gösta Kylsberg har under många år deltagit i Hovstallets verksamhet både som ryttare och kusk, men också som lakej och jägare på vagnarna. Intresset för ekipagekultur ledde honom in i Hovstallets ganska okända värld redan i början av 1990- talet. Det har gett honom en unik inblick i Hovstallet både till vardags och vid ceremonier. Att färdas med häst och vagn kan vid en första anblick förefalla vara otidsenligt i dagens samhälle och det väckte flera frågor – Varför finns dessa hästar och vagnar kvar? Vad gör att dessa traditioner bevarats? Hur förmedlas och utvecklas kunskapen om dem idag? Och inte minst vad finns det för värde i detta? Sökandet efter svaren på dessa frågor resulterade i doktorsavhandlingen »Kunglig kommunikation – körkonst och tradition«, där framför allt Hovstallets estetiska värden lyfts fram. Hovstallet kännetecknas också av en rik autenticitet, en äkthet, där Hovstallet som konstföretag – ett nytt perspektiv kombinationen av kontinuitet, konst och kommunikation är central.

Hästkorteger som »special events« Idag arbetar många företag, organisationer och personer på många olika sätt med marknadsföring och PR för att få uppmärksamhet i mediesamhället. Men det är svårt att slå något så spektakulärt och unikt som statsceremonier med hästekipage. Dessa ceremonier är vad man kallar »special events« på uppmärksamhetens marknad.

De hästanspända ekipagen från Hovstallet tillsammans med Beridna Högvakten ger upplevelser utöver det vanliga. Här spelar estetiken en viktig roll. Och här kommer konsten och konstnärerna in, förklarar Gösta Kylsberg i sin avhandling. Det som gör hästekipagen så speciella och effektfulla kan förklaras av att det handlar om estetiska upplevelser och att vi som publik eller åskådare blir glada och stolta över att se dessa korteger.

Hovstallet – Ett kungligt konstföretag 

Varje statsceremoni med hästekipage i Stockholm handlar om konstföretagande och kan liknas vid en teaterpjäs eller en operaföreställning. Den sker på Stockholms gator, på en offentlig scen och genomförs av ryttare och kuskar som är konstnärer tillsammans med sina hästar. Till rekvisitan hör vackra konstföremål i form av vagnar, seldon, sadlar, uniformer, musikinstrument med mera. Hovstallet kan därför sägas vara ett konstföretag som producerar estetiska upplevelser.

Marknadsföring av monarki

I dagens bilburna samhälle är transporter med häst och vagn något annorlunda och spektakulärt. Att som gäst vid ett statsbesök eller vid högtidliga audienser få färdas med kungliga hästekipage är unikt och värt att värna. Den estetiska upplevelsen, både för dem som färdas i vagnarna, dem som rider och kör, samt för publiken är ovärderlig och oförglömlig. Genom sin långa historiska kontinuitet från 1530-talet, genom ridoch körkonst samt genom sin marknadskommunikativa effekt bidrar Hovstallet till att marknadsföra monarkin och Sverige.

Värdet av detta kan knappast mätas i pengar. »Skönt är det som behagar utan begrepp « – så formulerade sig den tyske filosofen Immanuel Kant. Just detta, att vi oberoende av varandra uppskattar det som är vackert utan att vi riktigt kan förklara varför eller kan sätta ord på handlar om estetik. Estetiken har också en samlande förmåga som kan beröra oss djupt och förena oss i en gemenskap.

Genom att ge oss estetiska upplevelser vid statsceremonier bidrar konstföretaget Hovstallet tillsammans med Beridna Högvakten i högsta grad till monarkens uppgift att vara en samlande symbol och representant för Sverige.

Läs mer: Medlemmar som vill veta mer om Hovstallet som ett kungligt konstföretag, kan beställa doktorsavhandlingen »Kunglig kommunikation – körkonst och tradition«.

Beställningar görs till Inbetween Publishing på e-postadress info@inbetween.se. Beridna Högvaktens medlemmar betalar under 2013 specialpriset 220 kr + postförskottsavgift.

Publicerades 2014-01-08 10:03
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

11 mar Stall- och Ridhusvisning Läs mer
Start klockan 12:30
8 apr Stall- och Ridhusvisning Läs mer
Start klockan 12:30
26 maj Stall- och Ridhusvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 

 

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 24 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!